İngilizce sayılabilen ve sayılamayan isimler | Countable Uncountable Nouns

İngilizcede isimler sayılabilen ve sayılamayan olarak iki guruba ayrılırlar. İngilizcede artikelleri ve miktar bildiren  belirteçleri doğru ve yerinde kullanabilmemiz için ilgili ismin Countable-sayılabilenmi bir isimmi yoksa Uncountable-Sayılamayanmı  olduğunu bilmemiz gerekir. Bununla birlikte bazı isimler hem sayılabilen hemde sayılamayan isim gruplarına girerler.

İngilizce sayılabilen isimler – Countable Nouns 
Sayılabilir isimler nesneler, insanlar, hayvanlar ve benzeri gibi tek tek sayılabilen varlıklardır.

Bir kural olmamakla beraber, bir ismin sayılabilir olup olmadığını anlamın en kolay yolu, eğer ilgili ismi ,1,2,3, 4 vb sayabilme imkanımız varsa sayılabilen bir isimdir.

Örnek: A book (bir kitap), two books (iki kitap),three books (3 kitap)
A cat (bir kedi), two cats (iki kedi), five cats(5 kedi)
A chair (bir sandalye), three chairs (üç sandalye)

I have a table and two chairs in my room- Odamda bir masa ve iki sandalye var
My sister has two cats and four lovebirds – Kız kardeşimin iki kedisi ve dört tane muhabbet kuşu var

İngilizce sayılamayan isimler –
Uncountable nouns

Tek tek sayılması veya adetle belirtilmesi mümkün olmayan isimlerdir. 

Bu gruptaki isimler genelde , kahve, su, süt gibi sıvı halindeki maddeler, tuz, un gibi ince taneli şeyler, et, tütün, kereste, bakır, altın gibi madde isimleri, güzellik, cesaret, sağlık gibi soyut isimlerdir.

Örnek:
Water (su)  ink (mürekkep) Meat  (et)
Flour (un) butter (tereyağı) milk (süt)
Tea (çay) wood (tahta) glass (cam)
Salt (tuz) tobacco (tütün) cheese (peynir)
My little brother drinks very much milk Küçük kardeşim çok süt içer
Bakers need very much flour – Fırıncıların çok una ihtiyacı vardır
I drink very much tea, but I never drink coffee –  Çok çay içerim ama asla kahve içmem

Türkçede hepimiz bir su, iki tuz , beş çay deriz. Türkçede  sayılamayan isimlerin pek çoğu ile kullanılan sayı sözcükleri aslında o şeyin sayısını değil, o şeyin içinde bulunduğu kabın adedini gösterir.

Bir su – bir şişe veya bir bardak su demek isteriz
İki tuz – iki paket tuz demek isteriz
Beş çay – beş bardak çay veya beş paket çay demek isteriz.

Hem Sayılabilen hemde Sayılamayanlar –
Countable and uncountable nouns 

Örnek: cake (pasta), hair (saç,kıl), stone (taş), chocolate (çikolata)
Sayılabilir Sayılamaz
My mother baked a cake for us
(annem bizim için bir pasta yaptı)
Would you like some cake?
(biraz pasta alırmısın)
There’s a hair in my soup
(Çorbamda bir kıl var)
I have to wash my hair
(saçımı yıkamalıyım)
Someone threw a stone at me
(Birisi bana taş attı)
This house built of stone
(bu ev taştan yapılmıştır)

  • 3.1-Eğer bir isim hem sayılabilen hemde sayılamayan isim grubunda yer alıyorsa  sayılabilen isim spesifik bir anlam ifade ederken sayılamayan isim daha genel bir anlam ifade eder.
Örnek: Sport (spor), life (yaşam, hayat), noise (gürültü)
 Sayılabilir  (spesifik bir anlam) Sayılamaz (genel bir anlam)
Rugby is a sport
(Rugby bir spordur)
I don’t like sport
(spordan hoşlanmam)
She has an interesting life
(ilginç bir hayatı var)
Life isn’t easy
(hayat kolay değildir)
I heard a loud noise outside
(Dışarda bir gürültü duydum)
Your children make so much noise
(Çocuklarınız çok gürültü yapıyor)

  • 3.2- Bazı isimlerin sayılabilen anlamları sayılamayan anlamlarından farklıdır
Sayılabilir                    Sayılamaz
Paper (gazete)              Paper (kağıt)
Glass (bardak)              Glass (cam)
Iron (ütü)                      Iron (demir)

Örnek cümleler:

Countable – Sayılabilen Uncountable –Sayılamayan
Can you buy a paper?
(Gazete alabilirmisin?)
I need some paper to write on
(Yazı yazmak için biraz kağıda ihtiyacım var)
Would you like a glass of juice?
(Bir bardak meyve suyu istermisin?)
I need to buy a piece of glass for the window
(Pencere için bir parça cama ihtiyacım var)
Have you got an iron
(Ütün varmı?)
This chair is made of iron
(bu sandalye  demirden yapılmıştır)