İngilizce sıra sayıları- Ordinal Numbers

Bu yazımızda ordinal numbers-ingilizce sıra sayılarını ve normal rakamları/sayıları nasıl sıra sayılarına çevireceğimizi öğrenecek ve sonrasında sıra sayılarını listelenmiş bir halde göreceğiz.

Konu başlıkları
1-İngilizce sıra sayılarını niçin öğrenmeliyiz
2-İngilizce rakamlar/sayılar nasıl sıra sayısı yapılır
3-İngilizce sıra sayıları ve listesi


İngilizce sıra sayılarını niçin öğrenmeliyiz
İngilizcede tarihi söylemek ve doğru bir şekilde yazmak için sıra sayılarını öğrenmek zorundayız çünkü Türkçenin aksine ingilizcede tarih “14th of March,2013 yada yazıyla Fourteenth of March, 2013” şeklinde yazılır ve okunur. Bunun dışında özellikle takvimlerde ve saatlerde’de bu format kullanılır. Bunun dışında en basit bir şekilde ben ailemin ikinci çocuğuyum demek içinde yine sıra sayılarına ihtiyacımız vardır.

İngilizce rakamlar/sayılar nasıl sıra sayısı yapılır
Herhangi bir rakamı sıra sayısına çevirmek için yapmamız gereken tek şey ilgili sayının arkasına “th” eklemek olacaktır.

İstisnalar: 

  • One- First, Two-Second, Three- Third , Five-Fifth, Eight-Eighth, Nine-Ninth, Twelve-Twelfth olur. 
  • Sonu “y” harfi ile biten rakamlarda  y   harfi düşer ve yerine “tieth” getirilir. 
  • 20 rakamından itibaren (30,40,50,60,70,80,90,100) hariç ilgili rakamın son hanesi dikkate alınarak ilgili rakam ordial/sıra sayısına çevrilir. 

Örnek: 
21 =Twenty first – Yirmi birinci
36 =Thirty sixth Otuz altıncı
165 = One hundred sixty fifth – Yüz altmış beşinci
2013= Two thousand thirteenth– İkibin onüçüncü

İngilizce sıra sayıları ve listesi

Rakamlarla yazılışı
Yazıyla yazılışı
Türkçe anlamı
1st
the first
Birinci
2nd
the second
İkinci
3rd
the third
Üçüncü
4th
the fourth
Dördüncü
5th
the fifth
Beşinci
6th
the sixth
Altıncı
7th
the seventh
Yedinci
8th
the eighth
Sekizinci
9th
the ninth
Dokuzuncu
10th
the tenth
Onuncu
11th
the eleventh
Onbirinci
12th
the twelfth
Onikinci
13th
the thirteenth
Onüçüncü
14th
the fourteenth
Ondördüncü
15th
the fifteenth
Onbeşinci
16th
the sixteenth
Onaltıncı
17th
the seventeenth
Onyedinci
18th
the eighteenth
Onsekizinci
19th
the nineteenth
Ondokuzuncu
20th
the twentieth
Yirminci
21st
the twenty-first
Yirmibirinci
22nd
the twenty-second
Yirmiikinci
23rd
the twenty-third
Yirmiüçüncü
24th
the twenty-fourth
Yirmidördüncü
25th
the twenty-fifth
Yirmibeşinci
26th
the twenty-sixth
Yirmialtıncı
27th
the twenty-seventh
Yirmiyedinci
28th
the twenty-eighth
Yirmisekinci
29th
the twenty-ninth
Yirmidokuzuncu
30th
the thirtieth
Otuzuncu
40th
the fortieth
Kırkıncı
50th
the fiftieth
Ellinci
60th
the sixtieth
Altmışıncı
70th
the seventieth
Yetmişinci
80th
the eightieth
Sekseninci
90th
the ninetieth
Doksanıncı
100th
the hundredth
Yüzüncü
101st
the hundred and first
Yüzbirinci
1000th
the thousandth
Bininci

İngilizcede Sıra sayılarının sesli okunuşlarını ve telaffuzlarını dinlemek için BURAYA TIKLAYINIZ

İngilizce sıra sayıları- Ordinal Numbers 1`den 100`e kadar Tüm listesini indirmek için BURAYA TIKLAYINIZ

“İngilizce sıra sayıları- Ordinal Numbers” üzerine 50 yorum

Yorumlar kapalı.