Present Continuous tensle kullanılmayan fiiller –Non progressive verbs,örnek cümleler

İngilizcede present continous tensde fiillerin sonuna –ing takısı ekleriz. Fakat bazı fiiller –ing takısı almazlar veya –ing takısı aldıklarında anlamları değişir. Bu fiiller ingilizcede Non progressive verbs yada Non action verbs olarak adlandırılar.

Non progressive verbs –Non actions verbs ile nasıl cümle oluşturulur? 
Bu tür cümlelerde kurmak istediğimizde present simple tensden yararlanırız.
Örnek:
I hear a baby voice- Bir çocuk sesi duyuyorum
I am hearing a baby voice – Değil! 

Your sister knows a lot about America- Kız kardeşin Amarika hakkında çok şey biliyor 
Your sister is knowing a lot about Amerika –Değil! 


Present continuous tense ile kullanılabilen Non progressive verbs –Non actions verbs Fiiller:
Bu filler continuous tensle kullanıldığında anlamları değişir:
Örnek: 
You smell very bad Çok kötü kokuyorsun ( Smell fiili kokmak anlamında)
I am smelling somethings nice- Hoş birşeyler kokluyorum (Smell fiili koklamak anlamında)

This apple tastes very bad- Bu elmanın tadı çok kötü (Taste fiili Tadında olmak anlamında)
I am tasting the soup – Çorbanın tadına bakıyorum (Taste fiili tatmak anlamında)

Aşağıda Present continuous tensle kullanılmayan fiillerin listesi verimiştir.Non progressive verbs –Non actions verbs listesi

Not: Başında ( * ) yıldız işareti bulunan filler Present Continuous tenslede kullanabilirler , fakat böyle bir durumda ilgili fiilin anlamı değişir! 

1- Duyu eylemlerini ifade etmek için kullandığımız fiiller 
*Feel-Hissetmek,gibi görünmek
  Hear-Duymak
 SeeGörmek
*Smell-Kokmak, Koklamak
 *Taste-Tatmak, tadında olmak
  Know-Bilmek

2-Duygularımızı ifade etmek için kullandığımız filler
 Amaze-Şaşırtmak, hayran bırakmak
 Appreciate-Taktir etmek , minnettar olmak
 Astonish-Şaşırtmak,hayret ettirmek
 *Care-Özen göstermek, önem vermek
 Dislike-Sevememek, beğenmemel, hoşlanmamak
 Envy-İmrenmek,Gıpta etmek
 Fear-Korkmak
 Hate-Nefret etmek
 Like-Hoşlanmak
 Love-Sevmek
 Mind-Aldırmak,Aldırış etmek, önemsemek
 Need-İhtiyacı olmak
 Please-Memnun etmek, hoşnut etmek
 Prefer-Tercih etmek
 Surprise-Sürpriz etmek
 *Want-İstemek

3-Zihinsel etkinlik ifade eden fiiller 
 Believe-İnanmak
 Desire-Arzu etmek
 *Doubt-Şüphe etmek,kararsız olmak
 *Feel-Hissetmek
 *Forget-Unutmak
 *Imagine-Hayal etmek
 Know-Bilmek
 *Mean-Demek istemek, anlamına gelmek
 Realize-Farkına varmak
 Recognize-Tanımak
*Remember-Hatırlamak
 Suppose-Varsaymak,varsayımda bulunmak
 *Think-Düşünmek
Understand-Anlamak

 4- Sahiplik bildiren eylemler 
 Belong-Ait olmak
 *HaveSahip olmak
 Own– sahip olmak
Possess-Elinde bulundurmak,egemen olmak,hakim olmak

 5-Varlık bildiren eylemler 
 *Appear- Görünmek, belirmek
*Be-Olamak
 Consist of-Meydana gelmek,oluşmak
 Contain-İçermek
 *Cost-Mal olmak, … kadar paraya mal olmak
Exist-Var olmak, bulunmak
 *Include-İçermek, kapsamak,dahil etmek
 *Look-Bakmak
 Matter-Önemi olmak
 Owe-Borçlu olmak Resemble-Hatırlatmak,anımsatmak
 Seem-Gibi görünmek, benzemek
 Sound-ses çıkarmak, ses vermek
 *Weigh-Tartmak

“Present Continuous tensle kullanılmayan fiiller –Non progressive verbs,örnek cümleler” üzerine 5 yorum

Yorumlar kapalı.