But , And, Beacuse –İngilizce Bağlaçlar ve örnek cümleler

Bu yazımızda ingilizcede bağlaçlar –Conjunctions konusuna ayırdık. Bu yazımızı okuduktan sonra But (ama), And (ve) , Because (çünkü, fakat) bağlaçlarının kullanımını öğrenmiş olacaksınız.

But Kullanımı

Türkçede ‘’Ama’’,’ ‘’Buna karşın’’, ‘’Buna rağmen’’ anlamlarına gelen But birbirinden faklı olan olumlu veya olumsuz cümleleri birbirine bağlamak için kullanılır.

 • I am very hungry, but the fridge is empty – Çok açım, ama buz dolabında bir şey yok (birbirinden faklı iki cümle) 
 • It is raining a lot, but it is quite warm – Yağmur yağıyor, ama/buna karşın hava ılık (iki olumlu cümleyi birbirine bağlamak için kullanıldı) 
 • I want to go on a holiday, but I don`t have any money – Bir tatile çıkmak istiyorum ama hiç param yok ( İlki olumlu ,ikincisi olumsuz iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanıldı) 
 • My aunt lives in Germany , but she does`t speak German- Halam Almanya da yaşıyor ama Almanca bilmiyor (Biri olumlu ,diğeri olmumsuz iki cümleyi birbirine bağladı)

And Kullanımı

Türkçe karşılı ile ‘’ve’’ anlamına gelir. isimleri, nesneleri ,cümleleri ve fiilleri birbirine bağlamakta kullanılır.Bunun yanısıra bibirini takip eden olayları anlatmak içinde And kullanılır.

 • I have one cat and two love birds – Bir kedim ve iki muhabbet kuşum var (Bu cümlede birer isim olan bir kedi ve iki muhabbet kuşu nu birbirine bağlamıştır.) 
 • Meriç and Aylin  are at home – Meriç ve Aylin evdedirler (Bu cümlede birer isim olan  Meriç ve Aylin` i birbirine bağlamıştır) 
 • There are two  pencils  and three books on the table – Masanın üstünde iki kurşun kalem ve üç kitap var (Kurşun kalem ve kitap nesnelerini birbirlerine bağlamıştır) 
 •  I have a book, a pen and a pencil in my bag.- Çantamda bir kitap, bir dolma kalem ve bir kurşun kalem var (kurşun kalem ve dolma kalem nesneleri birbirine and ile bağlanmıştır) 
 • I work in a school. And I also work in a hospital.- Okulda ve hastanede çalışıyorum (iki cümleyi birbirine bağlamıştır)

Because Kullanımı

Türkçe olarak ‘’çünkü’’ anlamına gelen Because neden / sebeb bildirmek için kullanılır.

 • I clean my house weekly because it gets quickly dirty. – Evimi haftalık olaraka temizliyorum, çünkü çabuk kirleniyor (Neden/sebeb ilişkisi) 
 • You should take your umbrella because  it ́s raining- Şemsiyeni yanına almalısın çünkü yağmur yağıyor 
 • They are very tired because they work many hours – Onlar çok yorgun çünkü çok çalışıyorlar

But –And-Beacuse Örnek Cümleler

Swimming in the summer is great, but I can not swim-Yazın yüzmek harika birşey, ama ben yüzmeyi bilmiyorum

Frogs can hop, but they can`t fly-Kurbağalar zıplayabilirler , ama uçamazlar

I studied very hard, but I failed my test.-Çok çalıştım, ama yazılıdan kaldım

My mother bought vitamins, but she forgot to buy aspirin-Annem vitamin aldı, ama aspirin satın almayı unuttu

Summer days are hot and sunny.-Yaz günleri sıcak ve güneşlidir

They like to watch soap and  films on TV.Onlar televizyonda arkası yarın dizileri ve filmleri izlemekten hoşlanırlar

Salih has a fever and a terrible headache .-Salih in ateşi var ve berbat başı ağrıyor

In the summer ,I like to play outside, because the weather is nice-Yazın dışarda oynamaktan hoşlanırım, çünkü hava çok güzel

I have to speak very loud with my grandmother, because she can not hear well-Ninemle çok yüksek sesle konuşmak zorundayım, çünkü ninem iyi duymuyor

Serap can`t go to work, because she has the flu-Serap ise gidemez , çünkü gribi var

My brother is very happy, because he won the lottery-Erkek kardeşim çok mutlu, çünkü piyangoyu kazandı.

Yorum yapın