İngilizce Panda tanıtımı -İngilizce Pandanın özellikleri

 

 

 İngilizce Pandalar hakkında bilgi Pandanın  tanıtımı pandaların özellikleri panda hakkında İngilizce tanıtım yazısı konu anlatımı.

Panda is a black and white bear. I has a body of typical bears. The panda’s eyes, ears, legs, and shoulders are all black, and the rest of its body is white. I has two small black ears, a small nose and a short tail.

Adult pandas are about 150cm from nose to its  tail. An adult panda can weigh up to 150kg, with males 10% larger and 20% heavier than females.
Pandas live in the mountains in Central China. They like dense temperate forests with lots of bamboo. Scientists think that around 2000 pandas live in the wild in China and the rest live in captivity.
Pandas eat about 90 percent bamboo plants , but they are carnivores. This means  they eat some meat too. They also eat eggs , some small animals and other plants. The eat almost all the day bamboo plants to get enough energy, because bamboo plants don`t have much nutrition.
Pandas live about 25 years in zoos , but they live between 25-30 years in the wild.
Many people find pandas very cute but they can be really dangerous to human. Thay can attack and eat human.
Pandas reach breeding maturity between four and eight years of age. They may be reproductive until 20 years.
Female pandas mate once a year. They give  birth between 95 and 160 days after mating. They usually give birth to two young , but usually one survives. Pandas cubs may stay with their mothers until 3 years before they can live their own. This means a female panda can only give a birth every two years. In her life time a female panda can raise only five to eight cubs.
 
Panda siyah beyaz bir ayıdır. Tipik olarak bir ayının vücuduna sahipdir. Pandanın gözleri ,kulakları , bacakları ve omuzları siyah geri kalanı beyazdır. İki küçük siyah kulağı, küçük bir burnu ve kısa bir kuyruğu vardır.
Yetişkin  pandalar burun ucundan kuyruğa kadar 150 cm uzunluğundadırlar. Yetişkin bir panda  150 kilo ağırlığında olup, erkekleri  %10 daha büyük ve %20 daha ağır olurlar.
Pandalar Çinde dağlarda  yaşarlar. Bambu ağaçlarının olduğu sık ormanları severler. Bilimadamları çin de doğada 2000 kadar panda olduğunu tahmin etmektedirler, geri kalanı tutsak olarak bulunmaktadır.
Pandalar  yüzde 90 bambu ağaçlarını yerler, ama etoburdurlar. Bu, bazen et de yedikleri anlamına gelir. Aynı zamanda yumurta, bazı küçük hayvanları ve diğer bitkileride yerler. Yeteri kadar enerji alabilmek için bütün bamboo yerler, çünkü bambunun besin değeri çok yoktur.
Pandalar hayvanat bahçelerinde 25 yıl, ama doğada 25-30 yıl arasında yaşarlar.
Birçok insan pandaları çok sevimli bulur ama insanlar için çok tehlikeli olabilirler. İnsanlara saldırabilir ve yiyebilirler.
Pandalar cifleşmek için olgunluğa 4 ila 8 yaş arasında ulaşırlar.  20 yaşına kadar doğurgan olabilirler.
Dişi pandlar yılda bir kez çiftleşirler. Çiftleştikten 95-160 gün sonra doğum yaparlar.Genellikle iki tane yavru yaparlar, ama sadece biri hayatda kalır. Pandaların yavruları kendi başlarına yaşayabilene kadar 2-3 yıl anneleriyle kalabilirler. Buda  dişi  bir pandanın her iki yılda bir yavrulaması anlamına gelir. Dişi bir panda hayatı boyunca 5 ila 8 yavru yetiştirebilir. 
İngilizce Pandanın  özellikleri

“İngilizce Panda tanıtımı -İngilizce Pandanın özellikleri” üzerine 5 yorum

  1. hemen cevap lazım :pandaların nesli şuan tükenmek üzere ve özel bakıma muhtaç kalıyorlar

  2. kesinlikle doğrumu bu metin proje ödevimde kllanacağımda yardımcı olur musunuz bir tane daha nesli tükenmekte olan hayvana ihtiyacım var ing olarak

Yorumlar kapalı.