Interrogative pronouns – ingilizce Soru Zamirleri

İngilizcede “Interrogative pronouns” soru cümleleri kurmamıza ve soru sormamıza yarayan genellikle İngilizce “W questions” olarak adlandırılan soru zamirleridir.

Interrogative pronouns – İngilizce Soru Zamirlerini tanıyalım

Who……Kim,Kimi, Kime
Whose..Kimin, Kiminki
What… Ne
Which…Hangi,hangisi

Interrogative pronouns – ingilizce Soru Zamirleri Who, Whose,What, Which kullanımı konusu konu anlatımı

Interrogative pronouns – ingilizce Soru Zamirlerinin kullanımı

Who – Kim,Kimi, Kime : Who şahıslar (insanlar) için kullanılan bir soru zamiridir. “Who” ile bir soru cümlesi kurmak istediğimizde cümlenin soru cümlesi olması gerekmez. Eğer düz bir cümlenin başına özne olarak “who” getirirsek cümle otomatik olarak soru olur.

Örnek:
 Ali used my pen – Ali kalemimi kullandı 

Ali  who used my pen? – Benim kalemimi kim kullandı? 
Eğer özne olan Aliyi atıp özne olarak “Who” kullandığımızda cümle soru cümlesi olur. 

Dilek knows the answer of this question – Dilek bu sorunun cevabını biliyor. 

Dilek Who knows the answer of this question? – Bu sorunun cevabını kim biliyor?
Yine yukarıda gördüğümüz gibi özne (işi yapan) Dilek’ i kaldırıp yerine “who” kullandığımızda düz bir cümleyi soru cümlesine çevirmiş olduk.

Whose – Kimin, Kiminki :Herhang bir varlığın kimin / kime ait olduğunu sormak için kullanırız. Diğer bir deyişle whose aitlik bildiren bir soru edatıdır.

Örnek: 
Whose book is this?- Bu kimin kitabı ?

Whose pens are these?- Bunlar kimin kalemleri?

What Ne : Bu soru zamirini Türkçede olduğu gibi birisinin ne yaptığını, de dediğini , ne okuduğu sormak için kullanırız. What ayrıca nesneler için kullanılan genel bir soru zamiridir.

 Örnek: 
What is this? – Bu nedir? 

What is your job? – İşiniz nedir/ senin mesleğin nedir? 

What things sell best on ebay? – ebay da en iyi satılan şeyler nelerdir?

Which – Hangi,hangisi: Genellike hayvanlar ve eşyalar için kullanılan bir soru zamiridir. Bununla birlikle insanlar kullanılabilir.

Örnek: 
Which colour is this ? –Bu hangi renktir?

Which School do you go ? – Hangi okula gidiyorsun?

Which teacher is the most student friendly? – Hangi öğretmen en çok öğrenci dostudur?

Interrogative pronouns – ingilizce Soru Zamirleri cümle örnekleri 

Who is granma talking to?
Büyükannem kiminle konuşuyor? 

Who are those people ?
 Bu insanlar kim? 

Who has pencil for me?
Benim için kimin kalemi var?

Who can help me?
Bana kim yardım edebilir?

Whose sister or brother has pet?
Kimin kardeşinin evcil bir hayvanı var? 

Whose girl friend is that?
Şu kimin kız arkadaşı? 

Whose notebooks are these?
Bunlar kimin defterleri?

What is your dads name?
Babanın ismi nedir? 

What does Melissa Want?
Melissa ne istiyor? 

What is the date today?
Günün tarihi nedir? 

What do you want to be when you grow up?
Büyüyünce ne olmak istiyorsun? 

Which of these bags is yours ?
Bu çantalardan hangisi seninkisi? 

Which school does Burak go?
Burak hangi okula gidiyor? 

Which of your sisters is the most beautiful?
Kız kardeşlerinde hangisi en güzeldir?

Not: 
Gerek yazı dilinde gerekse konuşma dilinde “Whom – kimi, kime” soru zamiri ile karşılaşabilirsiniz. Whom nesne zamiri olarak , who soru zamirinin yerine geçer. Whom asla “who” gibi bir öznenin yerine kullanılmaz!!!. Yani “whom” cümlede herhangi bir eylemden etkileneni sorar.

Örnek: 
Whom came to party last night? – Dün gece partiye kimler geldi ? Diyemeyiz!!!
Doğru kullanım “Who came to party last night – Dün gece partiye kimler geldi” cümle yapısıdır.

Buna karşın “Who do you love = Whom do you love – Kimi seviyorsun” diyebiliriz.

Şimdide daha pratik bir örnek verelim 

Who broke this window ? – Bu camı kim kırdı?
(özne)
Alişan broke this window- Bu camı Alişan kırdı
(özne)

Gördüğünüz gibi Alişan nın yerine “who” kullanarak cümleyi soru yaptık!!!

Whom should we blame for this broken window – Bu kırık cam için kimi suçlayacağız
We should blame Alişan – Alişanı suçlayacağız

Gördüğünüz gibi cümlenin öznesi Alişan değil (We should blame Alişan )biziz. Alişan nesne zamiri ,yani durumdan etkilenen kişi.