İngilizce tensler

Bu yazımızda ingilizce tensler (zamanlar) konusu anlatılmış  ve bütün tenslerin nerede ve nasıl kullanıldığı bir tablo halinde gösterilmiştir.

İlgili tenslerin konu anlatımı hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki  İngilizce Tensler Tablosu içindeki tens isminin üzerine  tıklayarak ilgili tensin geniş açıklamasına ulaşabilirsiniz.

İngilizce öğrenen bir çok kişinin öğrenmek için en çok çaba sarfettiği konulardan biriside İngilizce Zamanlar konusudur.

İngilizcede tense nedir?

Tensler ingilizcede bahsettiğimiz herhangi bi konunun gramer olarak hangi zaman dilimine ait olduğunu belirtmemize yarayan gramatik kategorilendirmedir. Bu gramatik kategorilendirme aslında  3 ana zaman dilimini belirtir ve bu 3 ana kategorinin altında’da ingilizcede tense’ler olarak adlandırdığımız 12 spesifik zaman dilimine ayrılırlar.

İngilizce tense'lerin grafiksel görüntüsü
İngilizce 12 tense’in ait olduğu 3 ana zaman dilimi

Gramatik bir kategorilendirme olan tenslerin İngilizcede 3 ana zaman dilimini belirtiğinden bahsetmiştik. Aşağıda İngilizcedeki 12 tensin hangi 3 ana kategori altında yer aldığı liste verilmiştir.

İngilizce Tensler Tablosu
Present Tenses (İçinde bulunduğumuz yada bir şekilde şimdiki zamanla ilişkili cümleleri belirtmek için kullanırız)
Tensin adı Cümle Yapılışı Örnek cümle Kullanımı
Simple present tense Fiilin yalın hali he/she/it + –s I speak
He / she / it speaks
We / you / they speak
1-Her zaman, ara sıra, yada hiç yapmadığımız işleri ve alışkanlıklarımızı belirtmek için
2-Her zaman geçerliliği olan doğrular için kullanılır
3-Gelecek zaman zarflarıyla kullanılarak gelecekte olacak/yapılacak bir eylemden bahsetmek için.
Present continuous tense to be (am/are/is) + fiilin yalın hali + -ing I am listening
He / she / it is listening
We / you / they are listening
1-Şu an (konuşma esnasında) yapılan işler için kullanılır.
2-Geçici durumlar için kullanılır
3-Yakın gelecek zamanda planlanmış bir eylem için kullanılır.
Present perfect tense have/has + geçmiş zaman ortacı*

*(Fiilin yalın hali + –ed) yada
(Düzensiz fiilin 3. hali)

I have worked
He/she/ it has worked
We / you / they have workedI have gone
He/she/ it has gone
We / you / they have gone
1-Geçmişte yaşadığımız deneyimlerimizden bahsetmek için.
2-İçinde bulunduğumuz zaman dilimi içinde (henüz ) tamamlanmış işleri tanımlamak için.
3-Geçmişte başlayıp etkisi halen devam eden şeyleri belirmek için.
Present perfect continuous tense have/has + been + fiilin yalın hali + -ing I have been watching
He/she/ it has been watching
We / you / they have been watching
1-Geçmişte başlayıp konuşma sırasında devam etmekte olan işleri eylemleri anlatmak için.
2-Geçmişte bir şekilde başlayıp ve halen tekrarlanan eylemleri anlatmak için
Past Tenses (Bir şekilde bitmiş yada içinde bulunduğumuz mevcut durumla ilişkili olmayan geçmişten bahsettiğimiz durumlardan bahsetmek için kullanırız)
Simple past tense Düzenli fiilin yalın hali + –ed
Düzensiz fiilin 2. hali
I called
He / she / it called
We / you / they calledI went
He / she / it went
We / you / they went
1-Geçmişte başlayıp tamamlanmış işleri belirtmek için.
2-Geçmişte birbirini izleyen olayları anlatmak için.
3-Geçmişte belli bir süre /zaman içerisinde devam yaşanmış /olan olayları anlatmak için.
Past continuous tense was/were + fiilin yalın hali + -ing I was listening
He / she / it was listening
We / you / they were listening
1- Geçmişte belli bir anda devam etmekte olan iş ve eylemleri anlatmak için.
2-Geçmişte oluş zamanları birbirine parallel olan ( oluş zamanları kesişen) iki eylemi anlatmak için.
Past perfect tense Had + düzenli fiilin yalın hali + -ed
yada
Had + Düzensiz fiilin 3. hali
I had worked
He / she / had worked
We / you / they had worked I had gone
He / she / it had gone
We / you / they had gone
1-Geçmişte belli bir tarih yada ana kadar sürmüş işleri anlatmak için
2-Geçmişte art ardına yapılmış iki işten veya eylemden daha önce yapılanını belirtmek için.
Past perfect continuous tense had + been + fiilin yalın hali + ing I had been watching
He/she/ it had been watching
We / you / they had been watching
1-Geçmişte yapılmış / gerçekleşmiş olan iki eylemden bahsederken daha önce yapılmakta olan eylemin devamlılığını sürekliligini anlatmak için kullanırız.
2-Geçmis olan biten olayların neden sonuç ilişkisine dayalı olarak ilgili olayın nedenini/sebebini anlatmak için.
FutureTenses (Gelecekte yapmayı planladığımız yada gelecekte olmasını/gerçekleşmesini beklediğimiz durumları tanımlamak yada anlatmak için kullanırız)
Future simple tense” Will” will + fiilin yalın hali I will go
He / she / it  will go
We / you / they  will go
1-Konuşma esnasında karar vererek gelecekte yapacağımız yada yapmak istediğimiz şeylerden bahsetmek için.
2-Resmi ifadelerde planlanmış bir olayı anlatmak için.
3-Tahmin , varsayım yada beklentilerden bahsetmek için.
Future simple tense” be going to” be (am/are/is) + going to + fiilin yalın hali I am going to live
He/she/ it is going to live
We / you / they are going to live
1-Geleceğe dönük olarak yapmış olduğumuz planlardan bahsetmek için
2-Gelecekte herhangi bir olayın olacağına dair kesin bir belirti işaret veren şeyler/olaylar için.
Future continuous
Future perfect
Future perfect Continuous