İngilizce Çiftlik Hayvanlarının isimleri ve Türkçe Karşılıkları

İngilizce Çiftlik hayvanların isimleri çiftlik hayvanlara verilen adlar ve ayrıca bütün çiftlik hayvanlarının erkeğine, dişisine ve yavrusuna verilen isimler.

Bu yazımızda ingilizce çiflik hayvanlarının isimlerini ve adlarının neler olduğunu öğreneceğiz.

İngilizcede etinden, sütünden, yumurtasından,balından faydalandığımız hayvanlar çiftlik hayvanları sınıfına girerler ve ingilizce olarak bu hayvanları Farm Animals olarak adlandırırız.

Aşağıda belli başlı çiftlik hayvanlarının listesi, ve bu hayvanların genel olarak kullanılan isimlerine ,ve ayrıca erkeğine,dişisine, yavrusuna ve sürüsüne verilen isimler liste halinde verilmiştir.


Not: Çiftlik hayvanlarının Genel ismi  başlığı altında ( ) parantez içinde bu isimlerin çoğullarına yer verilmiştir.İlgili ismi çoğul olarak kullanmak için ( )parentez içindeki harf ile birlikte KULLANINIZ!

Goose= Kaz  , Geese= Kazlar : Kazların çoğulu ingilizcede düzensiz çoğul gurubuna girer.

İngilizce Çiftlik Hayvanları ve bu hayvanların adları

 
Genel ismi
Erkeğine verilen isim
Dişisine verilen isim
Yavrusuna verilen isim
Topluluğuna /sürüsüne verilen isim
Mammals/Memeliler
Sığır
Cattle
Bull Cow Calf Herd / Kine
Geyik
Deer (Deer)
Stag Doe Fawn Herd
Köpek
Dog(s)
Dog Bitch Puppy Pack (a group of puppies is called a litter)
Eşek
Donkey
Jack Jenny Colt Drove
Keçi
Goat(s)
Billy Nanny Kid Flock
At
Horse(s)
Stallion Mare Foal Herd
Domuz
Pig(s)
Boar Sow Piglet Litter
Koyun
Sheep
Ram Sheep Lamb Flock
Birds/Kuşlar
Tavuk
Chicken(s)
Cockerel Hen Chick Brood
Ördek
Duck(s)
Drake Hen Duckling Brace
Kaz
Goose (Geese)
Gander Goose Gosling Gaggle
Insects/Böcekler
Arı
Bee(s)
Drone
Queen / Worker
Larva
Swarm
Fish
Somon balığı
Salmon
Jack Hen Fry Shoal
Alabalık
Trout
Jack Hen Fry Shoal