İngilizce Hayvan Sesleri Yazılışı ve okunuşu

Hayvan sesleri ingilizcede nasıl yazılıyor ve adlandırılıyor. Bu yazımızda ingilizce  Hayvanların çıkarttığı sesler bu seslerin yazılışlarını, okunuşlarını ve hayvan seslerinin ingilizcede cümlelerde nasıl kullanıldıklarını vereceğiz.

İngilizce Hayvan seslerini öğrenmek gereksiz gibi görünebilir. Buna karşın eğer komşunuzun köpeği bütün gün havlıyorsa şikayet etmek için polisi aradığınızda bunu tasvir etmek için aşağıdaki tablodan faydalanırız. Yada atınız çok kişniyor ve siz atınızın neden çok kişnediğini anlamak için veteriner çağırdınız. Yine bu durumda ilgili durumu aşağıdaki tablodan yaralanarak anlatırız.


Hayvan seslerini birçok durumda cümle içinde düzenli bir fiil gibi kullanabilirsiz. Yani diğer bir deyişle ilgili sesin arkasına 3. tekil şahıslarda ‘s veya ‘es ekleyerek geniş zamanda , -ing takısı ekleyerek şimdiki zamanda veya -ed ekleyerek geçmiş zamanda kullanabilirsiniz.

İlgili Hayvanın
İngilizce ismi / Türkçe ismi
İngilizce Çıkarttığı ses Türkçe Çıkarttığı ses İngilizce hayvan sesleri Örnek Cümleler
Bees / Arılar Buzz Vızıldamak Bees are buzzing Arılar vızıldıyor
Cats / Kediler Miaow Miyavlamak Cats go miaowKediler Miyawlar
Cats are miaowing Kediler miyavlıyor
Not: Eğer kediler mutluysa ingilizce “Purr” olarak adladırılır
Cats are  purring – Kediler mırıldıyor  
Cockerels / Horozlar cock-a-doodle-doo ü-ürü-üüü Cockerels are crowingHorozlar ötüyor (Cockarels are Cock-a-doodle-doing Demeyiz ! )
Cows / İnekler Moo Moouu Cows go moo- İnekler moo lar
Cows are mooing İnekler mooluyor /bağırıyor
Dogs / Köpekler Bark / Woof woof Havlar / Hov- hovlar Dogs bark– Köpekler havlar
Dogs are barking Köpekler havlıyor (Dogs are woof woofing demeyiz !)
Dogs go woof woof- Köpekler hov hovlar
Not: Eğer köpekler kızgın bir şekilde hırlarsa ingilizce “Growl” olarak adlandırılır
Dogs are growlingKöpekler hırlıyor
Ducks / Ördekler Quack Vak vaak Ducks quack- Ördekler vak vaak lar
Ducks are quackingÖrdekler vak vaklıyor
Flies / Sinekler Buzz Vızıldamak Flies are buzzingSinekler vızıldıyor
Mosquitoes / Sivri sinekler Buzz Vızıldamak A mosquitoe is buzzing arround my ear- Kulağımın etrafında bir sivrisinek vızıldıyor
Frogs / Kurbağalar Croak / go ribbit Vraklamak Frogs croak / go ribbit – Kurbağalar vraklar
Frogs are croakkingKurbağalar vraklıyor  
Geese / Kazlar Honk sızzz sızzz Geese honk- Kazlar honklar
When do geese honk ? – Kazlar nezaman sızzlar
Goats / Keçiler Bleat Bee leer Goats bleat- Keçiler bee leer
Goats don’t bleat when they are affraid- Keçiler korktuklarında bee lemezler
Hens / Tavuklar Cluck Gıdaklamak Hens cluck – Tavuklar gıdaklar
I hear that hens are cluckingTavukların gıdakladıklarını duyuyorum
Horses / Atlar Neigh Kişnemek Horses neigh- Atlar ha hiiii lerler
My horse neighs alot – Benim atım çok kişniyor
Mice / Fareler Squeak Miklemek Mice squeak- Fareler micklerler
I have been in the zoo today and I saw many mice squeakingBugün hayvanat bahçesine gittim ve birçok fareyi mik mklerken gördüm.
Pigs / Domuzlar Oink Pigs oink – Domuzlar oinklerler
My sister’s pig is oinks too much- Kız kardeşimin domuzu çok oinkliyor
Not: Domuzların çıkarttığı ses bazen “grunt” yada  “squeal” olarak da adlandırılır.
Sheeps / Koyunlar Bleat / Baa Me ler ler Sheeps bleat – Koyunlar me ler ler
Sheeps go baa- Koyunlar me ler ler
During the offer feest you can hear bleating of a lot of sheeps in Turkey- Kurban bayramında Türkiyede bir çok koyunun meeleyişini duyabilirsiniz
Snakes / Yılanlar Hiss Hissler Snakes hiss- Yılanlar hissler
I saw a snake in the garden and it was hissing very aggresively- Bahçede bir yılan gördüm ve yılan çok kızgın birşekilde hissliyordu

Aşağıda ingilizce Hayvan seslerinin ingilizcede kullanımı ilgili videoda bir şarkı olarak verilmiştir.