Present Perfect Continuous tense konusu konu anlatımı, örnek cümleler

Bu yazımızın amacı İngilizcede Present perfect continuous tense konusunun anlatımı , kullanımı , açıklamalar, dikkat edilmesi gereken noktalar ve örnek cümleler.

Konu Başlıkları 
1- Present perfect continuous tense’in yapısı:Olumlu, olumsuz ve soru cümleleri nasıl kurulur?
2- Present perfect continuous tensin kullanımı: Nerelerde nasıl kullanılır?
3- Present perfect continuous tense örnek cümleler


 Present perfect continuous tense’in yapısı: 
 İngilizcede sıkça kullanılan bu tensin Türkçe karşılığı malesef bulunmamaktadır! Bununla birlikte bu yazımızın amacı sizlere bu tensin kullanımını en basit bir şekilde açıklamaktır. Bu yazımızı okuduktan sonra bu tensin nerede ve nasıl kullanıldığı hakkında daha detaylı bir bilgiye sahip olacaksınız.

Olumlu, olumsuz ve soru cümleleri nasıl kurulur? 
Aşağıda Present Perfect Continuous tense yapısı resimli olarak verilmiştir:Resmi büyütmek için üstüne tıklayınız.

İngilizce present perfect continuous tense resimli anlatım


1-(+) Olumlu cümle yapısı: İngilizcede bu tensede olumlu cümleler kurmak için I, you,we they öznelerinden sonra have been yardımcı fillerini ve He,she, it öznelerinden sonra has been yardımcı fiilleri getirilir ve bu yardımcı fiillerden sonra gelen fiilin sonuna ing ekleriz.

Aşağıda Present perfect continuous tensin tüm öznelerle olumlu cümlelerde nasıl kullanıldığı bir tablo halinde verilmiştir.ilgili tabloda live-yaşamak fiili kullanılmıştır.

Özne
Yardımcı Fiil
Fiil + ing takısı
I
Have been
living
in İstanbul
You
Have been
He /She /It Ali /Ayşe
Has been
We
Have been
You
They

2- (-) Olumsuz cümle yapısı: Olumsuz cümleler oluşturmak için yapmamız gereken tekşey özneden sonra kullanılan (have been ve has been ) yardımcı fiillerinin arasına Not eklemek olacaktır.

 Aşağıda Present perfect continuous tensin tüm öznelerle olumsuz cümlelerde nasıl kullanıldığı bir tablo halinde verilmiştir.ilgili tabloda live- yaşamak fiili kullanılmıştır.( ) parentez içinde ise ilgili yardımcı fiilin kısaltılmış olarak yazılışı verilmiştir.

Özne
Yardımcı Fiilin arasına Not eklenir
Fiil + ing takısı
I
have not been
(ve not been)
living
in İstanbul
You
have not been
 (‘ve not been)
He /She /It Ali /Ayşe
has not been
(‘s not been)
We
have not  been
(‘ve not been)
You
They

3-(?)Soru cümle yapısı: Soru cümlesi oluşturmak yine oldukça basittir. Yapmamız gereken tek şey ( have ve has ‘i) öznenin başına getirmek olacaktır. Diğer bir deyişle soru cümleleri kurmak için Have/has + özne + been + V(ing) kombinasyonunu kullanırız.

Aşağıda Present perfect continuous tensin tüm öznelerle soru cümlelerinde nasıl kullanıldığı bir tablo halinde verilmiştir.ilgili tabloda live-yaşamak fiili kullanılmıştır.

Yardımcı Fiil
Özne + been
Fiil + ing takısı
Have
I been
living
in İstanbul
Have
You been
Has
He /She /It Ali /Ayşe been
Have
We been
You been
They been

Present perfect continuous tensin kullanımı: Nerelerde nasıl kullanılır? 
Present perfect continuous tensi geçmişte başlayan ve halen konuşma sırasında devam etmekte olan işleri eylemleri anlatmak için kullanırız.
 Örnek-1: Bir arkadaşınız size şöyle bir soru sordu: What are you doing nowadays?-Bu günlerde ne yapıyorsun? 
Cevap: I have been painting my house.- Evimi boyuyorum.
Burda cevap vermek için Present perfect continuous tensi kullandık. Çünkü harhangi bir zamanda evimi boyama başladım ve arkaşımın bana soruyu sorduğu zaman halen evin boyama işlemi bitmemişti.

 Örnek-2: Kız arkadışımız Çisem şöyle bir soru sordu: Are you still living with your family?-Halen ailenlemi yaşıyorsun?
Bizde cevap verdik: No, I have been living alone since last Augustus? – Hayır, geçen ağustos ayından beri yalnız yaşıyorum.
Burada yine cevap vermek için Present perfect continuous tense den yararlandık. Bunun nedeni kendi başımıza yaşamaya geçmiş bir zamanda başlamış olup halen kendi başımıza yaşıyor olmamız. Yani ilgili eylem geçmişte başladı ve halen devam ediyor.

Bu tensi aşağıdaki durumlarda kullanırız.

1- Geçmişte başlayıp konuşma sırasında devam etmekte olan işleri eylemleri anlatmak için.
 Örnek: 

 • Hatice has been talking on the phone since this morning- Hatice bu sabahtan beri telefonda konuşuyor 

 (Hatice telefonda birisiyle konuşmaya bu sabah başlamış ve halen konuşuyor)

 2- Geçmişte bir şekilde başlayıp ve halen Tekrarlanan eylemleri anlatmak için
Örnek: 

 • My boyfriend has been calling me all the day for a month.- Erkek arkadaşım bir aydır beni arıyo

(Erkek arkadaşım beni bir ay önce bütün gün aramaya başladı ve halen arayamayı tekrar ediyor)

Present perfect continuous tense örnek cümleler 
 Olumlu cümle örnekleri 

 • I have been going to school since I am seven- Yedi yaşından beri okula gidiyorum 
 • You have been disturbing me al the time- Beni rahatsız ediyorsun 
 •  He / Ali has been working as a waiter in a restaurant- O / Ali bir restorantda garson olarak çalışıyor 
 • She /Fatma has been crying since she came to home- O / Fatma eve geldiğinden beri ağlıyor 
 • It has been snowing a lot this week- Bu hafta çok kar yağıyor 
 • We have been living in England- Biz İngilterede yaşıyoruz 
 •  You have been playing guitar since years, but you still don’t know the notes- Yıllardır gitar çalıyorsun ve halen notaları bilmiyorsun 
 • They / Children have been sleeping since this afternoon- Onlar / Çocuklar bu öğleden beri uyuyorlar 

Olumsuz cümle örnekleri 

 • I have not been drinking alcohol since 2005- 2005 yılından beri alkol kullanmıyorum 
 • You have not been helping me – Bana yardım etmiyorsun 
 • He has not been talking with me- O benimle konuşmuyor 
 • She has not been studying O artık öğrenim görmüyor 
 • The sun has not been shining for a while– Bir zamandır güneş açmıyor 
 • We have not been playing football with them- Biz onlarla maç yapmıyoruz 
 • You have not been listening me – Beni dinlemiyorsun 
 • They have not been living here – Onlar burda yaşamıyorlar 

 Soru cümle örnekleri 

 • Have I been ridiculing you for hours- Senle saatlerdir dalgamı geçiyorum? 
 • Why have you been jumping like this for quite some time. Have you gone crazy?- Niçin bir zamandır böyle zıplıyorsun? Delirdinmi? 
 • Has he/Berke been eating his meal regularly O /berke yemeğini düzenli bir şekilde yiyormu? 
 • Has she been cooking delicious meals?- O lezzetli yemekler yapıyormu? 
 • Has it been still raining out side? Dışarda halen yağmur yağıyormu? 
 • Have we been earning so much money? Biz okadar çok para kazanıyormuyuz? 
 • Have you been working still as a teacher? Halen öğretmen olarakmı çalışıyorsun 
 • Have they/children been still watching television ? Onlar/ çocuklar halen televizyonmu seyrediyorlar?