İngilizce Kedi tanıtımı-İngilizce Kedinin Özellikleri

İngilizce Kediler hakkında bilgi kedinin tanıtımı kedilerin özellikleri kedi hakkında ingilizce tanıtım yazısı konu anlatımı.

 • Cats are pure carnivores- Kediler etoburdurlar.
 • Cats have five toes on their front paws and only four toes on their back paws-Kedilerin ön ayaklarında 5 arka ayaklarında 4 parmakları vardır. 
 • Most cats have no eyelashes- Birçok kedinin kirprikleri yoktur.
 •  Cats go miaow. If they are happy they purr- Kediler miyavlarlar. Eğer mutlularsa mırlarlar. 
 •  A cat can live twenty or more years – Bir kedi yirmi yıldan daha fazla yaşayabilir. 
 •  A cat cannot see directly under its nose- Kediler direk olarak burunlarının altını göremezler. 
 •  Cats have AB blood groups just like people- Kediler insanlar gibi A ve B gurubu kanlara sahiptirler 
 • Cats may have gum disease and dental caries. Therefore, They should have their teeth cleaned by the vet or the cat dentist once a year.- Kedilerde diş eti problemleri ve düş çürükleri oluşabilir. Bu yüzden dişleri veteriner veya kedi dişçileri tarafından yılda bir kez dişleri temizlenmelidir. 
 •  Cats like milk . But, many cats cannot properly digest cow’s milk. Therefore, milk and milk products give them diarrhea – Kediler sütü severler ama birçok kedi inek sütünü düzgün bir şekilde sindiremez. Bu yüzden süt ve süt ürünleri kedilerde ishal meydana getirir. 
 •  You can tell a cat’s mood by looking into its eyes. A frightened or excited cat will have large, round pupils. An angry cat will have narrow pupils.- Bir kedinin içinde bulunduğu durumu göz bebeklerine bakarak anlayabilirsiniz. Korkan yada heyecanlanan bir kedinin büyük yuvarlak gözbebekleri vardır. Kızgın bir kedinin ise dar göz bebekleri vardır. 
 •  A cat is pregnant for about 5865 days. This is roughly two months-Bir kedi yaklaşık olarak 58-65 gün gebelik süreci geçirir. Bu ortalama iki ay eder.