Past Perfect tense konusu konu anlatımı, örnek cümleler

İngilizce Past perfect tense konusunun anlatımı ,bu tensin kullanımı , açıklamalar, dikkat edilmesi gereken noktalar ve örnek cümleleri.

Konu Başlıkları
1- Past perfect tense’in yapısı:Olumlu, olumsuz ve soru cümleleri nasıl kurulur?
2- Past perfect tensin kullanımı: Nerelerde nasıl kullanılır?
3- Past perfect tense örnek cümleler

Past perfect tense’in yapısı: 
Bu tense’in Türkçede karşılığı yoktur ama bununla birlikte Türkçe’ye –mişli geçmiş zaman olarak çevrilebilir. Çünü bu tensi geçmişte belli bir tarihten önce yapılmış işi yada iki iş veya eylemden daha önce yapılmış olanını anlatmak için kullanırız ve böyle bir durumda ….. dan önce ….mıştım/miştim anlatımı çıkar.

Olumlu, olumsuz ve soru cümleleri nasıl kurulur? 

 Aşağıda Past perfect tense yapısı resimli olarak verilmiştir:

İngilizce past perfect tense resimli anlatım

1-(+) Olumlu cümle yapısı: Olumlu cümleler kurmak için yapmamız gereken bütün öznelerden sonra Had yardımcı fiilini getirip sonrasında fiilin 3. Halini (past participle) getirmek olacaktır.

Aşağıda past perfect tensin tüm öznelerle olumlu cümlelerde nasıl kullanıldığı bir tablo halinde verilmiştir.ilgili tabloda Study- ders çalışmak fiili kullanılmıştır.

Özne
Yardımcı Fiil
Fiilin 3. Hali
(past participle)
I
had
studied
English
You
had
He /She /It Ali /Ayşe
had
We
had
You
They

2- (-) Olumsuz cümle yapısı: Olumsuz cümleler oluşturmak için yapmamız gereken tekşey özneden sonra kullanılan Had yardımcı fiilinden sonra Not kullanmaktır.

Bu tensin tüm öznelerle olumsuz cümlelerde nasıl kullanıldığı bir tablo halinde verilmiştir.ilgili tabloda Study-ders çalışmak fiili kullanılmıştır.( ) parentez içinde ise ilgili yardımcı fiilin kısaltılmış olarak yazılışı verilmiştir.

Özne
Yardımcı Fiil + NOT
Fiilin 3. Hali
(past participle)
I
had not (hadn’t)
studied
English
You
had not (hadn’t)
He /She /It Ali /Ayşe
had not (hadn’t)
We
had not (hadn’t)
You
They

3-(?)Soru cümle yapısı: Soru cümlesi oluşturmak yine oldukça basittir. Yapmamız gereken tek şey Had yardımcı fiilini öznenin başına getirmek olacaktır.

 Aşağıda Present perfec tensin tüm öznelerle soru cümlelerinde nasıl kullanıldığı bir tablo halinde verilmiştir.ilgili tabloda Study-ders çalışmak fiili kullanılmıştır.

Yardımcı Fiil
Özne
Fiilin 3. Hali
(past participle)
Had
I
studied
english
Had
You
Had
He /She /It Ali /Ayşe
Had
We
You
They

Past perfect tensin kullanımı: Nerelerde nasıl kullanılır?
 Bu tensi aşağıdaki durumlarda kullanırız.

1- Geçmişte belli bir tarih yada ana kadar sürmüş işleri anlatmak için.
 Örnek: 

 • I hade driven my old car ten years before I bought the new one in 2012-2012 ‘de yeni arabamı satın almadan önce eski arabamı 10 yıl sürmüştüm 

( yeni arabamın alınış tarihi 2012’den önce eski arabamını 10 yıl sürmüş olduğumdan bahsettik)

 •  By the time my husband found a new job , we had faced a lot of difficulties- Kocam yeni iş bulana kadar pek çok zorluk yaşamıştık 

(Bu cümlede bellirli bir an olan kocamın iş bulma tarihine kadar zorluklar yaşamış olduğumuzu belirtmek için kullandık)

  2- Geçmişte art ardına yapılmış iki işten veya eylemden daha önce yapılanını belirtmek için.
   Böyle bir durumda ilk yapılan eylem past perfect tense olup ,sonrasında yapılan eylem simple past tense dedir!
  Örnek:

  •  Robbers had already gone away, before the police arrived- Soyguncular polis gelmeden önce , çoktan kaçmışlardı-(Soyguncular önce kaçmış sonra polis gelmiş) 
  • My sister and I had cleaned the house , before we visited granma- Kız kardeşim ve ben ninemi ziyaret etmaden önce evi temizlemiştik 

  (bu cümlede yine ninemize ziyarete gitmeden önce evi temizleme eylemini gerçekleştirdiğimizi belirtmek için past perfect tense’den faydalandık)

  Past perfect tense örnek cümleler 
   Olumlu cümle örnekleri

  •  I had lived in İzmir, before I moved to İstanbul- İstanbula yerleşmeden önce izmirde yaşamıştım 
  • You had fallen down a lot of times, before you learnt cycling- Bisiklet sürmeyi öğrenmeden önce çok kez düşmüştün 
  • He / Bülent had eaten all the cake, before we did- O/Bülent bizden önce tüm pastayı yemişti 
  • She /Fatma had gone out with Jimmy , before she went with David- O / Fatma David le çıkmaan önce Jimmy’le çıkmıştı. 
  • The plane / it had run out of kerosene , before it crashed- Uçak düşmeden önce tüm kerozen’ni bitmişti 
  • We had been in Amsterdam, before we went to Berlin- Berline gitmeden önce Amsterdam’da bulunmuştuk 
  • You had all believed his innocence , before he cheated his wife- O karısını aldatmadan önce hepiniz onun mahsumiyetine inanmıştınız 
  • Children /They had visited the zoo, before they went to county fair- Çocuklar /Onlar fuara gitmeden önce hayvanat bahçesini ziyaret etmişlerdi

  Olumsuz cümle örnekleri 

  • By the time you called me, I had not finished my homework – Sen arayana kadar ev ödevimi bitirmemiştim 
  • You had not kissed me , before we married- Evlenmeden önce beni hiç öpmemiştin 
  •  He had not told his mother, before he went out – O dışarı çıkmadan önce annesine bir şey söylememişti 
  • She had not written an e-mail, before she divorced whit her husband- O eşinden boşenmadan önce eşine mail göndermemişti 
  • The dog / it had not barked a lot, before we chained him- Köpeği zincirlemen önce çok havlamamıştı 
  • We had not won any football match, before we played against Romania- Romanya ile oynamadan önce hiç bir maçı kazanmamıştık 
  • It seems that You had not tried to learn for this exam, before you took it- Görünüşe göre, bu sınava girmeden önce hiç çalışmayı denemediniz 
  • They had not told me what they bought for my birth day , before they gave it to me – Onlar bana doğum günüm için ne aldıklarını , bana verene kadar söylememişlerdi 

  Soru cümle örnekleri 

  • Had I lied to you, until you lied to me? –Sen bana yalan söyleyene kadar ben sana hiç yalan söylemişmiydim? 
  • Had you told it to Burak , before you broke your relation with him?- Sen Burak’a ilişkinizi bitirmeden önce , ilişkinizi bitireceğini söylemişmiydin? 
  • Had Ayşe / She complained about anything , before she was sick- Ayşe / o hastalanmadan önce sana hiç şikayetde bulunmuşmuydu? 
  • Had it/ the concert already started, before you arrived? Siz varmadan önce o / konser başlamışmıydı? 
  •  Had we seen so big elephant, before we visited the zoo- Hayvanat bahçesine ziyeret etmeden önce bu büyüklükte fil görmüşmüydük? 
  •  Had you played basketball, until you came to this sport school? Bu spor okuluna gelene dek hiç basketbol oynamışmıydınız? 
  • Had they/children learnt swimming , before they went to swimming lessons?- Onlar / Çocuklar yüzme dersine gitmeden önce yüzmeyi öğrenmişlermiydi?