Past Perfect Continuous Tense konusu konu anlatımı, örnek cümleler

İngilizce Past perfect continuous tense yada diğer bilinen adıyla Past Perfect Progressive Tense konusunun anlatımı ,bu tensin  kullanımı , açıklamalar, dikkat edilmesi gereken noktalar ve örnek cümleleri.Bu tensin Türkçe karşılığı bulunmamakla birlikte Türkçeye (sürekli –mişli geçmiş zaman) olarak çevrilebilir.

 Konu Başlıkları ( ilgili konu başlığına hızlı gözatmak için aşağıdaki numaralı mavi yazının üzerine tıklayınız )
1- Past perfect continuous tense’in yapısı:Olumlu, olumsuz ve soru cümleleri nasıl kurulur?
2- Past perfect continuous tensin kullanımı: Nerelerde nasıl kullanılır?
3-Past Continuous tense ile Past Perfect Continuous arasındaki fark nedir?
4- Past perfect continuous tense örnek cümleler

Past perfect continuous tense’in yapısı:

Olumlu, olumsuz ve soru cümleleri nasıl kurulur?
Aşağıda Past perfect continuous yapısı resimli olarak verilmiştir:

Past Perfect Continuous Tense resimli anlatım

1-(+) Olumlu cümle yapısı: Olumlu cümleler kurmak için yapmamız gereken şey tüm öznelerden sonra “had been” yardımcı fiillerini getirip sonrasında gelen fiile –ing takısı eklemek olacaktır.

Aşağıda Past perfect continuous tensin tüm öznelerle olumlu cümlelerde nasıl kullanıldığı bir tablo halinde verilmiştir.ilgili tabloda watch-izlemek fiili kullanılmıştır. 

Özne
Yardımcı Fiil
Fiil + ing takısı
I
Had been
watching
Television
You
Had been
He /She /It Ali /Ayşe
Had been
We
Had been
You
They

2- (-) Olumsuz cümle yapısı: Olumsuz cümleler oluşturmak için yapmamız gereken ise tüm öznelerden sonra “had not been” yardımcı fiili getirip sonrasında gelen fiile –ing takısı eklemek olacaktır.

 Aşağıda Past perfect continuous tensin tüm öznelerle olumsuz cümlelerde nasıl kullanıldığı bir tablo halinde verilmiştir.ilgili tabloda watch-izlemek fiili kullanılmıştır.( ) parentez içinde ise ilgili yardımcı fiilin kısaltılmış olarak yazılışı verilmiştir.

Özne
Yardımcı Fiil NOT
Fiil + ing takısı
I
had not been
(hadn’t been)
watching
Television
You
had not been
(hadn’t been)
He /She /It Ali /Ayşe
had not been
(hadn’t been)
We
had not been
(hadn’t been)
You
They

3-(?)Soru cümle yapısı: Soru cümlesi oluşturmak yine oldukça basittir. Yapmamız gereken tek şey “had” yardımcı fiilini öznenin başına getirmek olacaktır.
 Aşağıda Past perfect continuous tensin tüm öznelerle soru cümlelerinde nasıl kullanıldığı bir tablo halinde verilmiştir.ilgili tabloda watch-izlemek  fiili kullanılmıştır.

Yardımcı Fiil
Özne + been
Fiil + ing takısı
Had
I been
watching
Television
Had
You been
Had
He /She /It Ali /Ayşe been
Had
We been
You been
They been

Past perfect continuous tensin kullanımı: Nerelerde nasıl kullanılır? 

Bu tensi aşağıdaki durumlarda kullanırız.
1- Geçmişte yapılmış / gerçekleşmiş olan iki eylemden bahsederken daha önce yapılmakta olan eylemin devamlılığını sürekliligini anlatmak için kullanırız.

Örnek: 
1-a) We had been playing football before it rained- Yağmur yağana kadar futbol oynuyorduk.

Anlaşılacağı üzere 1-a) numaralı örnek cümlemizde geçmişte olan iki eylemden bahsetmekteyiz. Futbol oynamak ve yağmur yağması. Bu cümlede yağmur yağmadan önce neyle meşkul olduğumuzu vurgulamış olduk. Sonrasında yağmur yağdı. Diğer bir deyişle yağmur yağmadan önce gerçeklestirmiş olduğumuz eylemin sürekliliğini vurgulamış olduk

1-b) How long had you been traveling to arrive to the school?- Okula varana kadar ne kadar süreyle seyahat ediyordun. 
(Türkçede genelde >  okula varmak ne kadar zaman alıyordu deriz)

1-b) numaralı örneğimizde ise iki öğrenci muhtemelen geçmişten bahsediyor ve 1 nolu ögrenci 2 nolu ögrenciye geçmişte okula varmanın ne kadar zaman aldığını soruyor. Sonuçta okula varmak icin 2 nolu ögrenci belirli bir süre alan bir eylem  gerceklestiriyor. Bu yüzdendirki ilgili soru past perfect continuous tense yapısı kullanılarak sorulmuştur.
Not: past perfect continuous  yapısı Present Perfect Continuous ile karıştırılmamalıdır ! Çünkü Present Perfect Continuous tense ile kurduğumuz cümlelerde olay geçmişde başlayıp içinde bulunduğumuz zaman dilimi içinde halen devam etmektedir.!

2- Geçmis olan biten olayların neden sonuç ilişkisine dayalı olarak ilgili olayın nedenini/sebebini anlatmak için.  

Örnek: 
2-a) Esma and Meriç were divorced because Meriç had been cheating her with another woman- Esma ila Meriç boşandı, Çünkü Meriç Esmayı başka bir kadınla aldatıyordu.

Yukarıdaki örnekde gördüğünüz üzere Esma ile Meric’in boşanmasına sebeb Meriç’in Esmayı bir süreden beri baska bir bir kadınla aldatıyor olması. Burda dikkat edilmesi gereken nokta Meriç’in aldatma eylemini bir süreden beri yapıyor olması

2-b) Erman failed the final exam because he had not been attending lectures – Erman bitirme sınavında kaldı, çünkü bir zamandan beri derslere katılmıyordu.

2-b) örneğimizde yine Erman’ın bitirme sınavını geçememesinin sebebinin bir süreden beri derslere katılmamasının neden olduğu vurgulanmıştır. Ortada bir neden sonuç ilişkisi vardır.

Past Continuous tense ile Past Perfect Continuous arasındaki fark nedir?
Eğer geçmişten bahsettiğimiz bir konuşma esnasında “for five minutes,” “for two weeks” , “since Friday,” “for ten years” ve benzeri gibi bir zaman dilimi belirtilmez ise Past Continuous tense kullanılır. Buna karşın burda dikkat edilmesi gereken nokta harhangi bir cümleyi  Past Continuous tense ile yada  Past Continuous tense ile kurmak ortaya anlam / mana farkı çıkartır.

Örnek:
Berrin: Serap why didn’t you come to party last Saturday?- Serap , geçen Cumartesi partiye neden gelmedin? 
Serap: I was tired because I had been studying so hard – Çok yorgundum çünkü (bir süreden beri ) ders çalışıyordum.

Yukarıdaki Past perfect continuous tense ile kurulan cümlede Serap Berrine partiye gelmediğini parti anında ders çalıştığını anlattı. Serap muhtemelen party anında halen daha ders çalışıyordu yada yeni bitirmişti. Fakat burda belirli bir süreden beri ders çalıştığını vurgulamak için Past perfect continuous tense kullandı.

Şimdi aynı cümleyi birde Past Continuous tense ile kuralım

Berrin: Serap why didn’t you come to party last Saturday?- Serap , geçen Cumartesi partiye neden gelmedin? 
Serap: I was tired because I was studying so hard – Çok yorgundum çünkü ders çalışıyordum

Yukarıdaki Past Continuous tense ile kurulan cümlede Serap Berrine partiye gelmediğini parti anında ders çalıştığını anlattı.
Burada en büyük anlam farkı Serap geçen Cumartesi parti anında yorgun olduğunu ve o anki kesin zaman dilimde ders çalıştığını vurguladı. Party anında ders çalışıyordu. Bunu karşın ilk cümlede Serap ders çalışmaya Cuma günüde başlamış olabilir.

Past perfect continuous tense örnek cümleler 
 Olumlu cümle örnekleri 

 • I had been studying for hours, before I could pass my mathematics exams – Matematik sınavını geçebilmek için saatlerce çalışıyordum.
 • You had been doing nothing before you began to work- Çalışmaya başlamadan once hiç bir şey yapmıyordun
 • Kerem/ He had been partying all night, so he fell asleep in class – Kerem/ O bütün gece boyunca dans ediyordu , bu yüzden sınıfta uyuya kaldı
 • Ceyda had been working there for almost a year when they fired her- Ceyda işten atılmadan önce orda bir yıla yakın bir zamandır çalışıyordu
 • We were thirsty because we had been working for hours in the sun. – Susamıştık, çünkü saatlerdir güneşin altında çalışıyorduk
 • It had been snowing all night, so all the roads were closed- Bütün gece süresince kar yağmıştı ,bu yüzden bütün yollar kapalıydı
 • You all had been studying very hard to pass this exam, but you still did’t pass it- Bu sınavı geçmek için hepiniz çok çalışıyodunuz, buna karşın sınavı halen geçemediniz.
 • My parents / They had been flying for eight hours before they finally reached Montreal.- Ailem / Onlar  Montreal’e varmadan once saatlerce uçak yolculuğu yaptılar.

Olumsuz cümle örnekleri 

 • I  had not been feeling well, so I didn’t go to weeding ceremony of Erman- Kendimi iyi hissetmiyodum ,bu yüzden Erman’ın düğün törenine gitmedim
 • You had not been living a wealthy life, before you moved to Dubai- Dubai’ye taşınmadan önce zengin bir hayat yaşamıyordun
 •  Berke had not been expecting a positive answer when he got a job- Berke işe alındığında işe alınacağı konusunda olumlu bir yanıt beklemiyordu
 • She had not been working, before she married with Ahmet- O , Ahmet ile evlenmeden once çalışmıyordu
 • The clock / it had not been working well, therefore we bought a new one- Saat /o iyi çalışmıyordu bu yüzden yeni bir saat aldık.
 • We had not been living in Belgium since 2003- 2003 yılından beri Belçikada yaşamıyorduk
 • You  my grand children had not been visiting your grandmother since years- Siz benim torunlarım büyükannenizi yıllardır ziyret etmiyorsunuz 
 • They had not been watching television since 5 O’clock- Onlar saat 5 den beri televizyon izlemiyorlar

Soru cümle örnekleri 

  • Had I been cheating you? – Ben seni aldatıyormuydum?
  • Had you been working when you were at my age?- Sen benim yaşımdayken çalışıyormuydun
  • Had Murat been playing football when he was 7? –Murat 7 yaşındayken maç yapıyormuydu
  • How long had she/ Asuman been waiting ? –O / Asuman seni ne kadar bekliyordu?
  • Had it / the telephone been ringing, when you came to home? – Eve geldiğinde o/ telefon çalıyormuydu?
  • Had we been working really hard to be rich? – Zengin olmak için gerçekten çok çalışıyormuyduk?
  • Had they/children been sleeping when you came to home?-Eve geldiğinde çocuklar uyuyorlarmıydı?