Should / Shouldn’t konu anlatımı ve örnek cümleler

İngilizcede Giving advice olarak adlandırılan cümleler karşımızdaki birkişiye Öğüt vermek veya Tavsiyede bulunmak için kullanılan cümlelerdir. Bu tür cümleleri İngilizcede Should / Shouldn’t  kullanarak kurarız. Should ile kurulan cümleler Türkçe olarak “melisin,malısın” tarzında anlamlar içerir. 
Cümle yapısı: Should ile cümle kurmak oldukça basittir. Yapmamız gereken tekşey “Özne +  Should + Fiilin yalın hali” ‘ni kullanmak olacaktır.

Unutmayın Should’dan sonra gelen fiil daima yalın haldedir.

Olumlu cümle yapısı
Should olumlu cümle yapısı

Olumsuz cümle yapısı
Should olumsuz cümle yapısı
Soru cümle yapısı
Should  soru cümle yapısı

 Kullanımı
1-Should ve shouldn’t ‘un karşımızdaki bir kişiye kendimizce o kişinin yaptığı şeyin doğru veya yanlış olduğunu düşündüğümüz şeyleri  tavsiye etmekde kullanılır.

Örnek:

 •  You should study very hard to get a sufficient points from your mathematics exam- Matematik sınavından yeterli not almak için çok çalışmalısın.
 • You shouldn’t smoke cigarettes , it is very harmful for your health – Sigara içmemelisin, sağlığına çok zararlı

2- Should – Yaparsan iyi olur  / Should yapmazsan iyi olur anlamında kullanılılır.

Örnek:

 •  You should go to bed, you have to wake up early tomorrow  – Yatsan iyi olur , yarın erkek kalkmak zorundasın
 • You shouldn’t call your girlfriend so much, otherwise you will receive huge telephone bill – Kız arkadaşını  bu kadar çok aramasan iyi olur , yoksa  büyükçe bir fatura alırsın

3- Bazende karşımızdaki kişiye konuşulan bir konu hakkında fikrimizi blirtmek için kullanılır. Bu tarz cümleler genelde “ I think veya I don’t think ”  şeklinde yapılar ile başlarlar.

Örnek:
Fatma arkadaşı Ayla ya Şöyle Diyor:
I don’t have any boy friend – Hiç erkek arkadaşım yok
Ayla- I think you should go more out- Sanırım daha çok dışarı çıkmalısın

Yada Ayla söyle diyebilir- I don’t think you should worry about it- Bence bu konuda endişelenmemelisin

 Örnek Cümleler

 • You look tired. I think you should go to bed – Yorgun görünüyorsun yatmalısın
 • My father  works very long hours. I think he should talk to his boss – Babam çok çalışıyor, bence patronuyla konuşsa iyi olur
 • Merve’s father bought a new  tablet for her, It should be very expensive- Mervenin babasına ona bir tablet aldı, çok pahalı olmalı
 • We should apologize from Murat, Because we broke his hearth – Murat’dan özür dilemeliyiz, çünkü onun kalbini kırdık
 • I think we should reserve our plane ticket in advance.Then they are cheaper- Sanırım uçak biletimizi önceden ayırtmalıyız . O zaman daha ucuz oluyorlar.
 • The children shouldnt spend so much time in front of the TV- Çocuklar tevizyon önünde bu kadar vakit harcamamalılar
 • We shouldn’t throw money away for useless things- Paramızı işe yaramaz şeyler için çarçur etmemeliyiz
 • You shouldn’t vet the cats with water , otherwise they became very aggressive- Kedileri asla suyla ıslatmamalısın yoksa çok agresif oluyorlar
 • Smoking cigarettes shouldnt be allowed in Turkish tea houses  – Kahvehanelerde  sigara içilmesine   izin verilmemeli
 • We shouldn’t hurt any animal- Hiç bir hayvanın canını acıtmamalıyız
 • What should I feed my dog?-Köpeğimi neyle beslemeliyim?
 • When should I wake up tomorrow ? Yarın saat kaçta kalkmalıyım?
 • Should I wait you here – Seni buradamı beklemeliyim?
 • When should I pick my sister from the school? – Kız kardeşimi okuldan ne zaman almalıyım?
 • Where should we park our car? – Arabayı nereye park etmeliyiz?

Giving Advice:
İngilizcede karşımızdaki bir kişiye öneride veya tavsiyede bulunmak için Should ve Shouldn’t haricinde aşığıdaki yapılarda kullanılabilir.

Why don’t you…… ve How about…..yapılarınıda kullanabiliriz.

Bu yapıların kullanımı ve örnek cümleler için Suggestions (Öneriler) konu anlatımı ve örnek cümleler başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.