İngiliz Alfabesi – İngilizce harfler ve okunuşları

İngiliz Alfabesi  (21 sessiz , 5 sesli ) olmak üzere 26 harften oluşur, İngiliz alfabesindeki harflerin okunuşları Türkçeye benzer fakat buna karşın yazıldığı gibi okunmaz.

Bu yazımızda İngilizce  alfabeyi ve İngilizcede bazı harflerin genel okunuşlarını öğreneceğiz.

Konu Başlıkları
1-İngiliz Alfabesi
2-İngilizce Alfabe
3-İngilizce Harflerin okunuşları
4-İngiliz alfabesinin Türkçe ses karşılıkları


İngiliz Alfabesi

İngilizcede alfabeyi Türkçede olduğu gibi kelimeleri telaffuz etmek için kullanmayız. Bunun sebebi İngilizcenin fonetik bir dil olmayışıdır. Diğer bir sebebi ise İngiliz Alfabesinde 26 harf olmasına karşın kelimelerin okunuşunda  40’dan fazla ses kullanılmasıdır.Buna karşın, bazı kelimelerin telaffuzu için istisnalar bulunmaktadır ve bu istanalar bize bazı kelimeleri sesli olarak okumamızda yardımcı olurlar.

İngilizce Alfabe

(Aşağıdaki flash uygulamada, sağ alttaki oka tıkladığınızda, her bir harf sıralı olarak gelecek ve nasıl okunduğunu duyacaksınız. Üstteki harflere tıklarsanız, ilgili harfe gider. Her bir harfin nasıl okunduğunu tekrar duymak için ilgili harfe tıkladıktan sonra kutucuk içindeki hoparlör ikonuna tıklayın.)

İngilizcede harflerin okunuşları

“C” harfi; önünde “e,i,y” harfleri varken “s” gibi okunur.
Örnek: City (siti), mercy (mösi), cent (sent) gibi.
”C” harfi, önünde ”a,o,u” harfleri varken genelde ”k” gibi okunur.
Örnek: cat (ket), cold (kold), cup (kap) gibi.

“G” harfi, önünde “e,i,y” harfleri varsa “c” şeklinde okunur.
Örnek: page (peyc), energy (enıci), gentlemen (centılmın) gibi.

“J” harfi, daima “c” olarak okunur.
Örnek: jam (cem), july (culay), just (cast) gibi.

“Y” harfi, kelime sonlarında “i” gibi okunur.
Örnek: Agony (egıni), treaty (trıti), salty (solti) gibi.

S” harfi, iki ünlü arasında yer alan kelimelerde “z” gibi okunur.
Örnek: Nose(nouz) , Noise(nuiz) , Result(rizolt)gibi.

SCH” harfleri, “sk” olarak okunur.
Örnek: Scheme(skim) , Schedule(skecul) gibi okunur.

“Kn” ile başlayan kelimelerde “k” harfi okunmaz.
Örnek: knife (nayf), knee (nii), knight (nayt), knock (nak) gibi.

“Ho” ile başlayan kelimelerde “h” harfi okunmaz.
Örnek: honour(anır) , hour(awır) gibi.

“Wr” ile başlayan kelimelerde “w” harfi okunmaz.
Örnek: write(rayt) , wrong(rong) , wrist(rist) gibi.

Alfabedeki Çift sesli harfler

Çift sesliler  Okunuşu  Örnek kelimeler
 ai  êy nail (yl) , maid (mêyd), fail (fêyl)
 au  ô daughter (dôtır), because (bikôz), August (ôgıst)
 ea  i:ı / i: ear (iır), easy (i:ızi) / tea (ti:), seat (si:t), easy (i:zy) 
 ee  î: tree (trî:), see (sî:),Free (frî:)
 ew  yu new (niyu), few (fiyu), nephew (nifyu)
 ie i:ı / i: field (fi:ıld), shield (shi:ıld)  / (niece (nîs), piece (pîs)
 oa  oo coat (koot), soap (soop), board (boord)
 oe  u / ou: shoe (şuu) / toe (tou:)
 oo  uu book (buuk), foot (fuut)
 ou  au mouse (maus), house (haus), out (aut)
 ow  ô low (), window (vindô)

Çift seslilerde istisnalar

  • “u” olarak okunan “oo”, bazen “ô” olarak okunur. örnek: floor (flôr), door (dôr)
  • “u” olarak okunan “oo”, bazen de “a” olarak okunur. örnek: blood (blad)
  • “ô” olarak okunan “ow”, bazen “au” olarak okunur. örnek: how (hau), flower (flauvır), now (nau), down (dauvn)

Alfabedeki Çift sessizler

Çift sessizler   Okunuşu   Örnek kelimeler
 ch  ç cheese (çiiz) , child (çayld)
 sh  ş ship (şip), she (şii), short (şort)
 th  dh the (dhı), this (dhis), three (dhri)
 ph  f nephew (nifyu), photo (fotoğ)

Çift sessizlerde istisnalar

  • “ç” olarak okunan “ch”, bazen “k” olarak okunur.

örnek: ache (æk), school (skuul), monarch (monırk)

  •  Kelime sonuna denk geldiğinde genelde telaffuz edilmeyen “gh” [örneğin high-(hay)] sesi, bazen “f” olarak okunur.

örnek: laugh (lâf), enough (inaf)

İngiliz alfabesinin Türkçe ses karşılıkları
 Harf
 Okunuşu
 IPA (Fonetik Albesi) Okunuşu
 A
 ey
 /eɪ/
 B
 bi
 /biː/
 C
 si
 /siː/
 D
 di
 /diː/
 E
 i
 /iː/
 F
 ef
 /ɛf/
 G
 ci:
 /dʒiː/
 H
 eyç
 /eɪtʃ/
 I
 ay
 /aɪ/
 J
 cey
 /dʒeɪ/
 K
 key
 /keɪ/
 L
 el
 /ɛl/
 M
 em
 /ɛm/
 N
 en
 /ɛn/
 O
 ou
 /oʊ/
 P
 pi:
 /piː/
 Q
 kiu
 /kjuː/
 R
 ar
 /ɑr/
 S
 es
 /ɛs/
 T
 ti
 /tiː/
 U
 yu
 /juː/
 V
 vi:
 /viː/
 W
 dabılyu
 /ˈdʌbəljuː/
 X
 eks
 /ɛks/
 Y
 way
 /waɪ/
 Z
 zed
 /zɛd/ (İngiliz ingilizcesi)
 zi:
 /ziː/ (Amerikan ingilizcesi)

İngilizcede alfabeyi öğrenmek zorunda olmamızın sebebi: Günlük hayatda özellikle telefon görüşmelerinde karşımızdaki bir kişiye İngilizce olmayan bir, kişi , şehir, posta kodu  (avrupada posta kodları harf ve rakam içerir) ve benzeri bilgileri kodlamamız gerektiği durumlarda kullanılır.
Gerek telefon gerekse yüz yüze geçen konuşmalarda karşınızdaki kişi sizin ingilizce olmayan bir kelime söylemeniz durumunda size ” Can you spell it? ” (heceleyebilirmisiniz ?) sorusunu yöneltecektir. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde yapmanız gereken tek şey ilgili harflerin okunuşunu kullanarak söylemiş olduğunuz kelimeyi kodlamak olacaktır.

İngiliz Alfabesindeki sesler  video

 

“İngiliz Alfabesi – İngilizce harfler ve okunuşları” üzerine 6 yorum

  1. Slm,

    evet /ey / Turkce okunusu. Buna karsin en dogru okunusunu duymak icin ingiliz Alfabesi basligi altindaki Falsh uygulama yardimi ile harflerin en dogru okunuslarini duyabilirsin.
    Basarilar

Yorumlar kapalı.