İngilizce Rakamlar – Cardinal Numbers

Bu yazımızda Numbers –ingilizce sayılar konusu işleyecek ve sayıların sesli okunuşlarını öğreneceğiz.

ingilizce sayılar -Cardinal numbers

 Aşağıda vermiş olduğumuz listemizde ilk sırada ingilizce rakamlar ve nasıl yazıldığı ” /…/” işaretleri arasındada Türkçe  okunuşları belirtilmiştir. Eğer ilgili rakamın sesli okunuşunu duymak isterseniz küçük hoparlör ikonuna tıklayınız.

İngilizcede 1 den 100′ e kadar Sayıların yazılışı ve sesli okunuşları

Rakam olarak yazılışı Türkçe olarak
Oh /o:/ 0-Sıfır
Zero /zero/ 0-Sıfır
Nil /nil/ 0-Sıfır
One /van/ 1- Bir
Two /tu/ 2- İki
Three /tri/ 3- Üç
Four /fo:/ 4- Dört
Five /fayf/ 5- Beş
Six /siks/ 6- Altı
Seven /sevın/ 7- Yedi
Eight /eyt/ 8- Sekiz
Nine /nayn/ 9- Dokuz
Ten /ten/ 10- On
Eleven /ılevın/ 11- Onbir
Twelve /twelv/ 12- Oniki
Thirteen /törtiin/ 13- Onüç
Fourteen /fortiin/ 14- Ondört
Fifteen/fiftiin/ 15- Onbeş
Sixteen /sikstiin/ 16- Onaltı
Seventeen/sevıntiin/ 17- Onyedi
Eighteen /eytiin/ 18- Onsekiz
Nineteen /nayntiin/ 19- Ondokuz
Twenty /twenti/ 20- Yirmi
Thirty /törti/ 30- Otuz
Forty /forti// 4- Kırk
Fifty /fifti/ 50- Elli
Sixty /siksti/ 60- Altmış
Seventy /sevınti/ 70- Yetmiş
Eighty /eyti/ 80- Seksen
Ninety /naynti/ 90- Doksan
Hundred /handırıd/ 100- Yüz
Thousand/tau’zınd/ 1000- Bin
Million /milyın/ 1,000,000- Bir milyon
Billion/bilyın/ 1,000,000,000- Bir milyar

“İngilizce Rakamlar – Cardinal Numbers” üzerine 3 yorum

Yorumlar kapalı.