İngilizce Özne zamirleri-Subject Pronouns – konu anlatımı, ve örnek cümleler

Bu yazımızda hepimizin Türkçede İngilizce Özne zamirleri olarak bildiği, İngilizcede  ise Subject Pronouns olarak adlandırılan  ve karşımıza ”I, You,He,She,It We,They” konu anlatımını ve örnek cümleleri işleyeceğiz.

Türkçede genel olarak şöyle deriz ben öğretmenim , o dişci , biz öğrenciyiz. İngilizcede’de “ben, o, siz, biz, onlar” demek için Subject Pronounsu-Özne zamirlerini kullanırız.

En basit anlamıyla “Subject Pronouns – Özne zamirleri” öznelerin yerine kullanılan yapılardır .

Örnek: 
Türkçe’ de şöyle deriz: Ayşe bir öğrencidir
Buna karşın ingilizcede Ayşe’nin bir öğrenci olduğunu belirtmek için iki tür cümle kurarız.

1- Ayşe is a student Ayşe bir öğrencidir 
2- She is a student – O bir öğrencidir  
Yukarıda vermiş olduğumuz 2 nolu örnekte kullanmış olduğumuz “She” bir özne zamiridir ve özne olan Ayşe’nin yerine kullanılmıştır.

Niçin 2 nolu örnekte Ayşe değilde She-O özne zamirini kullandık. Bunun sebebi oldukça basittir. Örneğin birisi size okuldayken şöyle bir soru yöneltti? Who is it? O, kim . Bu soruya Türkçe’de O, bir öğrenci deriz, Ayşe bir öğrenci demeyiz.   İngilizcede’de durum farksızdır bu yüzdendir ki ingilizce öğrenmeye başlayan herkese ilk öğretilen konu Özne zamirleri konusudur.

Subject Pronouns -İngilizce Özne zamirleri Nedir?

Şahıs Özne zamiri
1. Tekil şahıs I (Ben)
2. Tekil şahıs You ( Sen)
3.Tekil şahıs (Erkekler için) He (O)
3. Tekil şahıs (Bayanlar için) She (O)
3.Tekil şahıs
(Cansız varlıklar ve hayvanlar için)
It (O)
1. Çoğul şahıs We (Biz)
2. Çoğul şahıs You (Siz )
3. Çoğul şahıs They (Onlar )

Kullanımı
1-  Cümlelerde her zaman yardımcı fiilden yada bir fiilden önce kullanılırlar.
2- Subject pronouns- Özne zamirleri cümlede her zaman işi yapan kişidir, yani cümlenin öznesidir.

Subject Pronouns`un – Özne zamirlerinin açıklaması

I = Birinci tekil şahıs
Kendimizden yada kendimizin yaptığı şeylerden bahsederken kullanırız. “I” daima büyük harfle yazılır!
I am a doctor- Ben doktorum
I love you – Seni seviyorum
I live in İstabul- İstanbulda oturuyorum
You=İkinci tekil şahıs 
You hem ikinci tekil şahıs “sen” hemde ikinci çoğul şahıs “siz” yerine kullanılır.
Türkçede nezaket gereği sen yerine siz ve birden fazla kişi içinde sizler deriz ingilizcede bu ayrım yoktur 
“you” her zaman siz veya sizler anlamında kullanılır!  
You are a lazy student – Sen tembel bir öğrencisin
You are lazy students- Sizler tembel öğrencilersiniz
You sleep a lot- Sen çok uyuyorsun
You sleep a lot – Siz Çok uyuyorsunuz
He=Üçüncü tekil şahıs erkek
Herhangi bir erkek şahısdan bahsederken kullanılır
He is rich – O (erkek biri) zengindir
He plays football- O (erkek biri) futbol oynar
 
• She =Üçüncü tekil şahıs dişi (bayan)
Herhangi bir dişi (bayandan) bahsederken kullanılır
She is a nurse – O (bayan) hemşiredir
She likes music – O (bayan) müzikten hoşlanır
• It = Üçüncü tekil şahıs nötr 
Cansız varlıklar , kim olduğunu bilmediğimiz tekil kişiler veya cinsiyetini bilmediğimiz hayvanlardan bahserderken kullanırız
It is a big house- O ( cansız varlık) büyük bir ev
Some called this morning , I don’t know who it is – Bu sabah biri aradı kim olduğunu bilmiyorum
It is a piegon – O ( cinsiyetini bilmediğimz bir kuş ) bir güvercin
We= Birinci çoğul şahıs
Kendimiz dahil birden fazla kişiden bahsetmek için kullanırız
We are workers- Biz işçiyiz
We all work very hard- Hepimiz çok çalışıyoruz
They= Üçüncü çoğul şahıs
Birden fazla yani çoğul olan , bütün kişi, hayvan, canlı veya cansız olan şeyleri tarif etmek için kullanılır
They are children – Onlar çocuklar ( kişi)
They are birds- Onlar onlar kuşdurlar (hayvan)
They are big houses – Onlar büyük evlerdir (cansız)

Örnek cümleler

1-Yardımcı fiil ile kullanımı
Koyu renki yazı = Subject pronouns- Kişi/Özne zamiri
Kırmızı renkli yazı = Yardımcı fiil

I am a student-Ben bir öğrenciyim
You are a student-Sen bir öğrencisin
He She / is a student- O bir öğrencidir
It is a dog-O bir köpek dir

We are students- Biz öğrenciyiz
You are students-Siz öğrencisiniz
They are students-Onlar Öğrenciler

2 – Fiil ile kullanımı
Koyu renki yazı = Subject pronouns- Kişi/Özne zamiri
Mavi renkli yazı = Fiil (eylem)

I live in London- Ben Londra’da Yaşıyorum
You live in London – Sen Londra’da yaşıyorsun
He/She lives in London- O Londra’da yaşıyor

We live in London- Biz Londra’da yaşıyoruz
You live in London-Siz Londra’da yaşıyorsunuz
They live in London- Onlar Londra’da yaşıyorlar