İngilizce “To be” Am, is , Are konu anlatımı – İngilizce to be konusu

Bu yazımızda İngilizce ”To Be” (olmak) Am , is, Are  konu anlatımına yer verilmiştir.  İngilizce Am, is, Are konu anlatımı İngilizce To Be (olmak) konusunu içerir ve bu başlık altında incelenir.

Am, is, are ”To Be ( Olmak )” fiilinin öznelere göre çekimlenmiş halidir. Am, is  veya are başında ilgili özne olmadan tek başına hiçbir anlam ifade etmez.

Konu Başlıkları

1-İngilizce To Be (Am-is-are)
2-To Be fiilinin öznelere göre çekimi
3-To Be (Am, IS, Are) kullanımı
4-To Be fiili ile cümle yapımı
5-To be fiili örnek cümleler

İngilizce To Be ( Am, is are )

Türkçede,  ben öğretmenin , sen öğrencisin, o bir doktor  deriz. İngilizcede ise bu tür cümleler kurmak için “be (olmak)” fiilinden faydalanırız. Am, is , are ise To be (olmak) fiilinin ilgili öznelere göre şimdiki zamanda çekimlenmiş halidir.

İngilizcede temel fiil “To Be” olmak fiilidir.
Be fiili herhangi bir eylemi yada bir şey yapmayı değil “olmak” eylemini ifade eder. Diğer bir deyişle “Be” fiilinin özneye göre çekilmiş halinin Tükçedeki karşılığı “ım,im, dır, dir, ler, lar” şeklindedir.
Örnek: Ben öğretmenim = I am a teacher

Be fiilinin öznelere göre çekimi

İngilizce To be fiilini öznelerle aşağıdaki gibi çekimleriz. Aşağıdaki Subject Pronouns –Özne zamirlerinin yerine her zaman bir isim kullanabileceğinizi unutmayınız. Bakınız (İngilizce To be kullanımı örnek cümleler)

Kullanılan Özne zamiri ( Subject Pronouns) To Be fiilinin şimdiki zamanda öznelere göre çekimlenmiş hali
I  am
He

She

It

is
We

You

They

are

To Be (Am, is, are) kullanımı

“Be” fiili ni canlı varlıkların ve/veya nesnelerin tasviri, nitelikleri, konumları ve durumlarını belirtmek istediğimizde kullanırız. Buna birkaç örnek durum aşağıda belirtilmiştir.

 •  Bir kişinin kim olduğunu veya bir nesnenin ne olduğunu belirtmek için

He is Mehmet – O Mehmet , She is Ayla– O Ayla / It is a Book – O bir kitap,  They are pencils-Onlar Kalem

 •  Bir kişinin veya nesnenin nereden veya nereli olduğunu belirtmek için

 Selen is German- Selen Alman, Peter is Irish-Peter İrlandalı, Jim and Rebeca are Dutch- Jim ve Rebeca Hollandalıdırlar
Opel is  German , Opel bir Almandır, This Computer is Japanese- Bu bilgisayar bir Japon 
( Burada Opel bir alman yada bu bilgisayar japon derken Opel’in bir Alman bilgisayarın ise Japon yapımı olduğunu vurgulamış oluruz)  

 • İnsanların mesleklerinden bahsetmek için

Meryem is a nurse– Meryem bir hemşiredir, Haydar is a butcher , Haydar bir kasapdır,  Salih is an engineer – Salih bir mühendistir

 • Yaşımızdan veya birisinin yaşından bahsetmek için

I am sixteen years ols-Ben onaltı yaşındayım, Zehra is twenty years old-Zehra yirmi yaşındadır

 • Bir kişinin veya bir nesnenin nere olduğunu belirtmek için

I am in the bus- Otobüsteyim, I am in the train- Trendeyim, Eiffel tower is Paris- Eyfel kulesi Paris ‘de dir

 • Bir şeyin Fiyatını belirtmek için

This dress is 50 tl- Bu elbise 50 liradır, It is 20 tl -onun fiyatı 20 liradır

En basit anlamıyla kendimizin bir başkasının yada bir nesnenin nerede olduğunu , nasıl olduğunu, ne olduğunu belirmek için “be” fiilinden faydalanırız.


Be fiili cümlede daima bir özne ile kullanılır. Özne ya bir isim yada ingilizcede öznelerin yerine kullandığımız subject pronouns-Özne zamiridir.

İngilizce To be kullanımı örnek cümleler
1-Sertap Erener is a singer Sertap Erener bir şarkıcıdır.
2-Babies are small- Bebekler küçük olurlar
3-Lions are preditors – Aslanlar yırtıcı hayvanlardır
4-I am a teacher- Ben öğretmenim
5-She is a nurse-O bir hemşiredir
6-We are poor – Biz fakiriz
7-They are rich- Onlar zenginler

Yukarıda vermiş olduğumuz ilk 3 örnekte be fiilinin bir isimle çekimlenmiş hali verilmektedir ve isimler kırmızı renkle vurgulanmıştır. Buna karşın , 4,5,6, ve 7’inci örneklermizde ise be fiilinin subject pronouns-özne zamirleriyle çekimlenmiş hali verişmiş olup , özne zamirleri mavi renkle belirtiliştir.

To Be fiilinin kullanım tablosu
S=Subject-özne
Be-olmak
N=Noun-isim

Affirmative (Olumlu cümle yapısı) Negative(olumsuz cümle yapısı) Interrogative (Soru cümlesi)
S + be + isim
I am a student
Ben öğrenciyim
S + be.not + N
I am not a student
Ben öğrenci değilim
Be + S + N ?
Are you a student?
Sen öğrencimisin?

 

To Be fiili ile cümle yapımı

1- To be fiili ile Olumlu cümle yapımı

İngilizce to be fiili ile cümle kurmak oldukça basitdir. Yapmamız gereken tek şey “Özne + am,is,are + isim” formunu kullanmatır. Bakınız (İngilizce To be fiili örnek cümleler)

S=Subject -Özne Be fiilinin öznelere göre çekimlenmiş hali (am,is are) N=Noun-isim
I Am A student
You Are A student
He/she /it Is A student
We /you /they Are Students

2- To be fiili ile Olumsuz cümle yapımı
Olumsuz cümle yapmak için ise “  Özne + am,is,are .NOT + isim “ formunu kullanırız.

S=Subject -Özne Be fiilinin öznelere göre çekimlenmiş hali (am,is are).Not N=Noun-isim
I Am not A student
He/she/it Is not A student
We /you /they Are not students

3- To be fiili ile Soru cümlesi yapımı
Soru cümlesi yapmakda yine oldukça basitdir. Yapmamız gereken tek şey  “Am /is /are + Özne + İsim ?” formunu kullanmaktır.

Be fiilinin öznelere göre çekimlenmiş hali (am,is are) S=Subject -Özne N=Noun-isim
Am I A student
Is He/she/it A student
Are We/you/they students

To be fiili  örnek cümleler

I am from Kusadasi– Ben Kuşadalıyım
I am a waiter Ben garsonum
You are handsome- Sen yakışıklısın
Serap is beautiful – Serap güzeldir
Mehmet is richMehmet zengindir
She is a room maid- Serap oda temizleyicidir
He is a receptionist- O resepsiyon görevlisidir
We are policemen- Biz polisiz
You are children- Sizler çocuksunuz
They are workers- Onlar işçiler

Daha fazla am/is/are cümle örneklerini görmek için TIKLAYINIZ.

 

İngilizce To be (Am, is, are) konu anlatımını içeren bu yazımızın sonuna geldik. Umarız bu yazımızı okuduktan sonra İngilizce to be konusu hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunuzu umuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

“İngilizce “To be” Am, is , Are konu anlatımı – İngilizce to be konusu” üzerine 12 yorum

 1. ben 9. sınıfım ingilizcede wh ve yes no question ları karıştırıyom yardımcı olabilir misiniz

 2. Merhabalar ben dokuzuncu sınıfım.

  We are policemen- Biz polisiz
  They are workers- Onlar işçiler

  cümlelerinde isimlerden önce a kullanılması gerekmiyor mu ?

 3. Selam ,
  ''Be'' sözcüğü bellirli cümleler ve tensler haricinde tek başına kullanılmaz. Daima çekimi olan ''Am, is, are'' şeklinde kullanılır. Sonuçda yukarıdaki ''To be fiili örnek cümleler'' başlığı altındaki cümlelerde kullanılan ve koyu renkle vurgulanan ''am, is, are '' be fiilidir.

  Umarım yardımcı olabilmişizdir,
  Başarılar

Yorumlar kapalı.