İngilizce There is-There are konusu, Kullanımı, Örnek cümleler

İngilizce there is there are bir şeyin varlığından ve miktarından bahsetmek için kullanılır. Hepimiz Türkçede “ Çatıda bir kedi var, Buzdolabında süt var yada sınıfımızda çok kız öğrenci var” deriz. İngilizcede bu tür cümleler kurmak için Türkçe’de “Var” anlamına gelen there is / there are yapısından yararlanırız.

Kullanımı


Olumlu Cümle ( + ) Olumsuz cümle ( – ) Soru cümlesi ( ? )
There is    + Tekil isim

There are  + Çoğul isim

There is not  + tekil isim

There are not + Çoğul isim

Is there + tekil isim?

Are there + Çoğul isim?

Örnek cümleler 

 • There is a cat on the roof Çatıda bir kedi var 
 • There is some milk in the refrigerator- Buzdolabında biraz süt var 
 • There is a table in the room- Odada bir masa var 
 • There is a train at 11:00 – Saat 11 de bir tren var
 • There are a lot of girls in our classroom- Bizim sınıfımızda çok kız var 
 • There are many stray dogs in Turkey- Türkiyede çok sokak köpeği var 
 • There are seven days in a week- Bir haftada 7 gün vardır


Hatırlatma! 

1- There is yapısından sonra sayılabilen tekil isimlerle birlikte daima There is a yapısını kullanırız. 

 • There is a bird in the garden- Bahçede bir kuş var 
 • There is a thief in our classroom- Sınıfımızda bir hırsız var 


2- İngilizce sayılamayan isimlerle daima There is yapısını kullanırız. (Sayılamayan isimler konusu için tıklayınız)

 • There is some cheese in the refrigerator- Buzdolabında biraz peynir var 
 • There is no sugar in Raki- Rakıda şeker yoktur 

3- Eğer hem tekil hemde çoğul nesnelerin varlığından bahsetmemiz gerekiyorsa, kullanacak olduğumuz ilk ismin durumuna göre there is yada there are arasında seçim yaparız. 


 3.1- There are three chairs and a table in the room – Odada 3 sandelye ve bir masa var 

3.2- There is a table and three chairs in the room- Odada 1 masa ve 3 sandelye var 

Yukarıda vermiş olduğumuz 3.1 numaralı örnekde ilk olarak 3 sandelyeden bahsettiğimiz için cümleye çoğul isimler için kullandığımız there are ile başladık. 3.2. nolu Örneğimizde ise cümleye tekil bir isim olan a table-bir masa sözcüğü ile başladığımız için tekil isimler için kullandığımız There is yapısı ile başladık. 

 İngilizcede There is ve there are yapılarının aşağıdaki şekilde kısaltılışına sıkça rastlarız. 
( + ) There is = There’s 
( – )  There is not = There isn’t 
( + ) There are = There’re 
( – ) There are not = There aren’t