Reflexive Pronouns – İngilizce Dönüşlü zamirler

İngilizce Reflexive Pronouns nedir?

Reflexive Pronouns – Dönüşlü zamirler herhangi bir isme yada şahıs zamirine işaret eden öznenin yaptığı işten yine kendinin etkilendiğini ve işin yine kendine döndüğünü gösteren kelimelerdir.

 En basit anlamıyla kendi kendimize yaptığımız işi tarif etmek işin Reflexive Pronouns – Dönüşlü zamirleri kullanırız.

Örneğin: Türkçede bir çocuk salıncakta sallanırken yere düştüğünde kendisi düştü deriz. Yada babamız seni otogara bırkayımmı diye sorduğunda , hayır kendim gideriz deriz. İşte Türkçede, kendim giderim, kendisi düştü, kendileri yaptı, kendimiz istedik gibi kelimeler birer dönüşlü zamirdirler. İngilizcedede “kendim”, “kendisi” , “kendiniz” , “kendimiz” , “kendileri” demek için Reflexive Pronouns kullanırız.

Reflexive Pronouns – Dönüşlü zamirleri tanıyalım
Myself…….kendim
Yourself…..kendiniz (2. Tekil şahıs)
Himself….. kendisi (eril)
Herself……kendisi (dişil)
Itself……….kendisi (cansız varlıklar ve hayvanlar)
Ourselves……kendimiz
Yourselves….kendiniz (2.çoğul şahıs)
Themselves…kendileri

Reflexive Pronouns – Dönüşlü zamirler cümle örnekleri

I cut myself
Kendimi kestim 

You should clean this room yourself
Bu odayı kendin temizlemelisin 

My father looks very often at himself in the mirror 
Babam çık sık ayanaya bakar

My mother washes dishes herself 
Annem bulaşıkları kendi yıkar 

Our cat washes itself after every meal 
Kedimiz her yemekten sonra kendini yalar 

Come in, everybody, and find yourselves a seat 
Herkes içeri girsin ve kendine bir yer bulsun 

Our children can not look after themselves 
Çocuklarımız kendilerine bakamazlar/çekip çeviremezler

Not:
  • Dönüşlü zamirler İngilizce de aynı zamanda Vurgu amaçlı kullanılabilirler. Böyle bir durumda dönüşlü zamirler öznenin arkasında yer alırlar.

Örnek:
I myself cleaned my room
Odamı ben kendim temizledim. (yani kimsenin yardımı olmaksızın tek başımı yaptığımı vurgulumak istiyorum)

You yourself have to do all your homeworks
Ev ödevini kendin yapmak zorundasın ( Ev ödevini kimsenin yardımı olmaksızın yapmak zorunda olduğunu belirtmek istedik)

We ourselves built this house
Biz bu evi kendimiz inşaa ettik ( bu evi kimsenin yardımı olmaksızın kendimizin inşaa ettiğini vurguladık)

  • Reflexive Pronouns – Dönüşlü zamirler önlerine “by” getirildiği zaman “kendi kendine” anlamı kazanırlar.  Diğer bir deyişle kendi kendime, kendi kendisine, kendi kendilerine demek için “by + Reflexive Pronoun” kombinasyonunu kullanırız.  

Bununla birlikle “on + Possesive adjective + own” kombinasyonuda yine Türkçe karşılığıyla “kendi kendine” anlamı taşır, ve anlam bakımından “by” kombinasyonundan hiçbir farkı yoktur.

Öğremim kolaylığı sağlaması açısından her iki kombinasyonun kullanım tablosu ve örnekleri aşağıda verilmiştir.

by myself = on my own Kendi kendime
by yourself = on your own Kendi kendinine
by himself = on his own Kendi kendisine
by herself = on her own Kendi kendisine
by itself = on its own Kendi kendisine
by ourselves = on our own Kendi kendimize
by yourselves = on your own   Kendi kendinize
by themselves = on their own Kendi kendilerine

Örnekler: 
I learnt English by myself / I learnt English on my own
İngilizceyi kendi kendime öğrendim 

The problem was solved by itself – The problem was solved on its own
Problem kendi kendine çözüldü 

We can survive by ourselves / we can survive on our own
Kendi kendimize hayatda kalabiliriz 

Chimps can express by themselves – Chimps can express on their own
Şempanzeler kendi kendilerine ifade edebilirler.