Personal pronouns- İngilizce şahıs zamirleri Konusu Konu anlatımı ve Örnek Cümleler

İngilizcede personal pronouns yapılar Türkçede şahıs zamirleri olarak adlandırdığımız şahıs adlarının yerini tutan kelimelerdir.

Örneğin: Türkçede genel olarak birisinden bahsederken genelde Ali bunu yaptı, Ali şunu yaptı, Ali şuraya gitti demek yerine kısa olarak , o bunu yaptı, o şunu yaptı deriz. Bununla birlikte Ali ve Ayşe den bahsederken Aliyle Ayşe izmire gitti demek yerine onlar izmire gitti deriz. Burada Alinin yerine kullandığımız “O” veya Ali ile Ayşenin yerine kullandığımız “Onlar” bir şahıs zamiridir.

İngilizcede Şahıs zamirleri iki gruba ayrılırlar

  1. Subject pronouns- Özne Zamirleri 
  2. Object Pronouns – Nesne zamirleri
Tekil Şahıs Özne zamirleri Nesne zamirleri
1. Tekil şahıs I (Ben) Me (Beni,bana)
2. Tekil şahıs You ( Sen) You (Seni, sana)
3.Tekil şahıs (Erkekler için) He (O) Him (Onu,ona)
3. Tekil şahıs (Bayanlar için) She (O) Her (Onu,ona)
3.Tekil şahıs
(Cansız varlıklar ve hayvanlar için)
It (O) It (Onu, ona)
1. Çoğul şahıs We (Biz) Us (Bizi, bize)
2. Çoğul şahıs You (Siz ) You (Sizi, size)
3. Çoğul şahıs They (Onlar ) Them (Onları ,onlara)

Subject pronouns- İngilizce özne zamirleri 

Subject pronouns Özne zamirleri yalın durumdadırlar ve adlarında anlaşılacağı gibi cümlede işi yapan kişi konumundadırlar diğer bir deyişle cümlenin öznesidirler.

Subject pronouns- İngilizce özne zamirleri örnekleri:

I am a student
Ben öğrenciyim

You are a teacher
Sen bir öğretmensin

He is a driver
O birşöför

She is a nurse
O bir hemşire

It is a dog
O bir kopek

You are students
Sizler öğrencisiniz

We are workers
Biz işciyiz

They are bosses
Onlar patronlar

Not:

  • I (ben) herzaman büyük harfle yazılır
  • You , hem 1.Tekil hemde 2. çoğul şahıs olarak kullanılır. Diğer bir deyişle, sen ,siz veya sizler demek istediğimizde özne zamiri olarak daima You kullanırız
  • It nesneler için kullanılmakla beraber hayvanlar içinde sıkça kullanılır
  • They hem nesneler hem de insanlar için kullanılır

Özne zamirlerini cümle veya konuşma içerisinde aynı ismin veya nesnenin tekrarı halinde, ilgili öznenin veya nesnenin tanımlanması için kullanırız

Örnek:
Ahmet is ill. Therefore, he didn’t come to school today – Ahmet rahatsız , o bu yüzden bugün okula gelmedi.

Yukarıdaki örnekde görüldüğü gibi burda hasta olan kişinin ahmet olduğunu berlirtiğimiz için , ikinci olarak ahmetin ismini belirtmiyor bunun yerine erkekler için kullanılan üçüncü  tekil şahıs özne zamiri “he” kullanıyoruz.  

Object Pronouns – Nesne zamirleri

İngilizcede Object Pronouns – Nesne zamirleri objective (kendisine bir iş yöneltilen) durumdadırlar. Diğer bir deyişle özne zamirleri gibi işi yapan kişi değil yaptırılan kişiler olup daima özne zamirlerinden sonar gelirler ve kesinlikle cümlede başında kullanılmazlar.

Örneğin Türkçede dün ben Engini okulda gördüm dedik. Arkadaşımız Nuri de şöyle dedi bende onu dün hastanede gördüm. Burada “onu” kelimesinin karşılığı ingilizcede object pronouns- nesne zamiridir.

I saw Engin at the school yesterday
Nuri- I saw him at the hospital too

Object Pronouns –İngilizce Nesne zamirleri örnekleri

My sister helps me always with my homework

Kız kardeşim daima bana ev ödevimde yardım eder 
I am talking to you, but you are not listening me 
Ben seninle konuşuyorum ama sen beni dinlemiyorsun 
Ozan always calls me, and I call him
Ozan herzaman beni bende onu ararım 

Yasemin cooks for me and I cook for her
Yasemin benim için bende onun için yemek pişiririm

It is a cat , you need to give it a fish
O bir kedi, ona balık vermelisin

Corn can not be eaten raw, you need to boil it
Mısır çiğ yenilemez, onu haşlaman lazım

My grandmother invited us for a dinner
Büyükannem bize akşam yemeğine davet etti

Children kept very quiet at the hospital today. Therefore, I bought for them ice cream
Çocuklar bugün hastanede çok uslu dudukları için onlara dondurma aldım