İngilizce Aile Bireyleri ve Üyeleri

İngilizce Ailemizi tanıyalım. Aile bireylerinin ve üyelerinin ingilizce karşılıkları ve Türkçe anlamları.

Aile Bireyleri

Parents– Anne Baba ( Annemle babam demek için kısaca parents terimini kullanırız)
Father-Baba Mother-Anne
Son-Erkek evlat Daughter-Kız evlat
Brother-Erkek kardeş Sister-Kız kardeş
Husband-Koca Wife-Karı


Aile Üyeleri:Nineler, dedeler ve torunlar 

Forefathers– Büyüklerim
Grandparents-Nine ve Dede ( Nine ve dedem demek için kısaca Grandparents terimini kullanırız.)
Great-great grandfatherDedemin dedesi Great-great grandmother– Ninemin ninesi
Great grandfather-Dedemin babası Great grandmother-Ninemin annesi
Grandfather– Büyük baba Grandmother-Büyük anne
Grand children -Torunlar
Grandson– Erkek Torun Granddaughter-Kız torun
Great grandson– Torunun Erkek çocuğu Great granddaughter– Torunun kız çocuğu
Great-great grandson– Torunun torunu (erkek) Great-great granddaughter- torununun torunu (kız)
Descendents-Küçüklerim

Not:

  1. Mother yerine (Ma,mum,mom mummy )terimlerini duyabilirsiniz. Bu terimlerin hepsi konuşma dilinde anne demektir. Yazı dilinde kullanılmaz!
  2. Father yerine (Dad,daddy) terimlerini duyabilirsiniz. Bu terimlerin hepsi konuşma dilinde baba demektir. Yazı dilinde kullanılmaz!
  3. Grandmother – Büyükanne ( İngilizcede Anneanne ve Babaanne deyimleri bulunmaz!) Bunun yerine ya Grandmother + isim (Grandmother -Ayşe ) formunu kullanır yada My grandmother from my mother sideAnnemin annesi yada My grandmother from my father side – Baba tarafımdaki Büyükannem terimlerini kullanırız. 
  4. Türkçede bir torundan bahsetmek için Torunum deriz. Buna karşın ingilizcede Erkek Torundan –Grandson ve kız Torundan-Granddaughter şeklinde bahsedilir. Eğer birden fazla torundan bahsediyorsak Grandchildren-Torunlar şeklinde bahsederiz. Buna karşın X kişi 1 torun sahibi ise ve biz o X kişinin torununun cinsiyetini bilmiyorsak Grandchild-Torun terimini kullanırız.

Üye – Aile Bireyleri 
İngilizcede herhangi bir üye aile bireyinden bahsetmek için ilgili aile bireyi isminin başına “step” ön ekini getiririz.
Stepfather-Üyebaba
Stepmother-Üye anne
Stepson:Üye evlat (erkek)
Stepdaughter– Üye evlat (kız)
Stepsister– Üye kız kardeş
Stepbrother Üye erkek kardeş

Not: Eğer bir anne ve bir üye Baba’dan veya bir Baba ve bir üye anneden kız veya erkek kardeş sahibi iseniz “half-brother> Yarı Erkek kardeşveya “half-sister> Yarı kız kardeş deyimleri kullanılır.