Past Continuous tense konusu konu anlatımı, örnek cümleler

İngilizce Past Continuous tense konusunun anlatımı ,bu tensin kullanımı , açıklamalar, dikkat edilmesi gereken noktalar ve örnek cümleleri.

Konu Başlıkları 
1- Past Continuous tense’in yapısı: Olumlu, olumsuz ve soru cümleleri nasıl kurulur?
2- Past Continuous tensin kullanımı: Nerelerde nasıl kullanılır?
3-Past Continuous ile simple past tence arasındaki fark nedir?
4- Past Continuous tense örnek cümleler


Past Continuous tensin yapısı: 
 Türkçe karşılığı geçmiş yada şimdiki zaman hikayesine karşılık gelen bu tensi ingilizcede geçmişte devamlılık gösteren iş veya eylemleri ifade etmek için kullanırız.

Olumlu, olumsuz ve soru cümleleri nasıl kurulur? 
 Aşağıda Past Continuous tensenin yapısı resimli olarak verilmiştir:

Past Continuous tense resimli anlatım

1-(+) Olumlu cümle yapısı: Olumlu cümleler kurmak için I,he,she,it ‘den sonra was ve you,we,they öznelerinden sonra were yardımcı filllerini getirip sonrasın was ve were ‘den sonra gelen fiilin sonuna ing takısı ekleriz.

 Aşağıda bu tensin tüm öznelerle olumlu cümlelerde nasıl kullanıldığı bir tablo halinde verilmiştir.ilgili tabloda watch-izlemek fiili kullanılmıştır.

Özne
Yardımcı Fiil
 Fiil + ing takısı
I
Was
watching
television
You
Were
He /She /It Ali /Ayşe
Was
We
Were
You
They

2- (-) Olumsuz cümle yapısı: Olumsuz cümleler kurmak için yapmamız gereken tek şey özneden sonra gelen was ve were yardımcı fillerinin arkasına NOT eklemek olacaktır.

 Not: Olumluz cümlelerde özneden zonra kullandığımız was not kısa olarak (wasn’t) ve were not (weren’t) şeklinde yazılır. 

 Aşağıda Past Continuous tensin tüm öznelerle olumsuz cümlelerde nasıl kullanıldığı bir tablo halinde verilmiştir.ilgili tabloda Watch-izlemek fiili kullanılmıştır.( ) parentez içinde ise ilgili yardımcı fiilin kısaltılmış olarak yazılışı verilmiştir.

Özne
Yardımcı Fiil + Not
Fiil + ing takısı
I
Was not (wasn’t)
watching
television
You
Were not (weren’t)
He /She /It Ali /Ayşe
Was not (wasn’t)
We
Were not (weren’t)
You
They

3-(?)Soru cümle yapısı: Soru cümlesi oluşturmak için yapmamız gereken özneden sonra kulladığımız was ve were yardımcı fillerini öznenin başına getirip özneden sonra gelen fiile ing takısı eklemek olacaktır.

Aşağıda Past Continuous tensin tüm öznelerle soru cümlelerinde nasıl kullanıldığı bir tablo halinde verilmiştir.ilgili tabloda watch-izlemek fiili kullanılmıştır.

Yardımcı Fiil
Özne
Fiil + ing takısı
Was
I
watching
television
Were
You
Was
He /She /It Ali /Ayşe
Were
We
You
They

Past Continuous tensin kullanımı: Nerelerde nasıl kullanılır? 
 Bu tensi aşağıdaki durumlarda kullanırız.
 1- Geçmişte belli bir anda devam etmekte olan iş ve eylemleri anlatmak için.

 • My sister was singing all the day long yesterday-.Dün kız kardeşim bütün gün boyunca şarkı söylüyordu. ( Dün bütün gün boyunca kız kardeşim durmadan şarkı söylemiş. Olay geçmişte (dün) gerçekleşmiş) 
 •  Hülya and Sevcan were working at the same factory Hülya ve Sevcan aynı fabrikada çalışıyorlardı ( Hülya ve Sevcan geçmişte aynı fabrikada belli bir zaman beraber çalışmışlar. Olay geçmişte bir süre devam etmiş) 
 • We were dancing at night club yesterday at this time – Dün bu saatlerde gece kulübünde dans ediyorduk.( Bu cümlemizde yine dün bu saatlede ne ile meşkul olduğumuzu belirttik. Ama dans etme eylemini bu saatlerde bitirmedik!)

2- Geçmişte oluş zamanları birbirine parallel olan ( oluş zamanları kesişen) iki eylemi anlatmak için.

 • I was watching television and Bünyamin was studying in his room- Ben television izliyordum ve Bünyamin odasında ders çalışıyordu.( Bu cümlede benim televiz izleme anım ile Bünyam’nin odasında ders çalışması birbiri ile kesişmektedir. Bu cevabı muhtemelen “what were you both doing yesterday at 8:00 o’clock- siz dün ikinizde ne yapıyordunuz” sorusuna karşılık verdik) 
 •  While Arda was playing football, his girl friend was performing at city theater  Arda futbol oynarken ,kız arkadaşı şehir tiyatrosunda oyun sergiliyordu. ( Bu cümlede iki farklı kişinin eylemi yine geçmişte birbirine parallel olarak gerçekleşmektedir) 
 • I wasn’t paying attention while I was writing the letter, so I made several mistakes- Mektup yazarken dikkatimi vermediğim için bir kaç hata yaptım- ( Bu cümlede yine ilgili kişi mektup yazmak ve dikkatini vermek eylemlerini birbirine parlel olarak gerçekleştirmektedir)

Past Continuous ile simple past tence arasındaki fark nedir 
Bu tensi Simple past tensden ayıran en büyük özellik Simple past tense’de İş/ Eylem belirli bir zamanda başlayıp bitmiştir. Oysa Past continuous tensde ilgili iş/eylem belirtilen zaman diliminde devam etmektedir . 

Örnek: 

 • Last night, I was listening music at 9 pm- Dün gece saat 9 da müzik dinliyordum. (Saat 9 civarında halen müzik dinliyordum. Sonuçta müzik dinlemeyi saat 9 da bırakmadım) 
 •  Last night, My mum called me at 9 pm- Dün gece saat 9 da annem beni aradı ( Annem beni saat 9 da aradı.Annemle saat 9 da konuştum ve eylem bir şekilde saat 9 da başladı ve saat 10 olmadan 9 da bitti) 
 •  Yesterday, I was playing football at 2 pm- Dün saat 14:00 maç yapıyordum. ( Saat 14:00 civarında maç yapıyordum ama maç yapmayı ne zaman bıraktığım belli değil. Böyle bir durumda maç 16:00 ‘da bitmiş de olabilir ama biz bunu bilmiyoruz. 
 •  Yesterday, I ate my lunch at 2 pm –Dün öğle yemeğimi saat 14:00 ‘de yedim. ( Bu cümlede yine bir şekilde saat 14:00 ‘de öğle yemeğine başladım ve saat 15:00 olmadan öğle yemeğimi bitirdim.

Past Continuous tense örnek cümleler 
 Olumlu cümle örnekleri

 •  I was cleaning my room, when my girl friend visited me- Kız arkadaşım ziyarete geldiğinde odamı temizliyordum 
 • You were playing better football, before your injury- Sakatlanmadan önce daha iyi futbol oynuyordun 
 • He / Meriç was studying very hard last year at this time- O / Meriç geçen sene bu zamanlarda çok sıkı ders çalışıyordu 
 • She / Ayla was calling me all the day long at early times- O / Ayla eskiden bütün gün beni arıyordu 
 • It was snowing a lot last year in December- Geçen yıl aralık ayında çok kar yağıyordu 
 • We were watching television at home yesterday at 10:00 o’clock- Dün saat 10 ‘da televizyon izliyorduk 
 • You children were obeying me when you were young- Siz çocuklar küçükken bana itaat ediyordunuz
 • Nihal and Miray / They were swimming at the pool yesterday- Nihal ve Miray / Onlar dün havuzda yüzüyorlardı

Olumsuz cümle örnekleri 

 •  I was not cycling, when I was 10 – 10 yaşındayken bisiklet sürmüyordum 
 • You were still not walking, when you were 2 years old – 2 yaşındayken halen yürümüyordun 
 • Musa / He was not working in 2010- 2010 yılında Musa / O çalışmıyordu 
 • Perihan /She was not going out with anyone , when she met Salih- Perihan / O salih ,le tanıştığında kimseyle çıkmıyordu 
 • The dog / it was not barking yesterday- Dün kopek / o havlamıyordu 
 • We were not going to holiday , when our children were younger – Çoçuklarımız küçükken tatile gitmiyorduk 
 • You were not all working very hard last year-Geçen sene hepiniz çok çalışmıyordunuz
 • Hülya and Sevcan / They were not working at the same factory – Hülya ve Sevcan / onlar aynı fabrikada çalışmıyorlardı

Soru cümle örnekleri 

 • Was I doing a lot of stupid things, when I was young- Küçükken çok aptalca şey yapıyormuydum? 
 • What were you doing yesterday?- Dün ne yapıyordun? 
 • Was Ali / He playing at Ajax last season? Geçen sezon Ali Ajax damı oynuyordu? 
 • Was Simay / She working as a teacher ?-Simay / O öğretmen olarakmı çalışıyordu? 
 • Were we still going to school last year in june- Geçen sene haziranda halen okula gidiyormuyduk?
 • Were you all listening music yesterday? Dün hepiniz müzikmi dinliyordunuz? 
 • Were they living together last year at this time ? – Onlar geçen sene bu zamanlar beraber yaşıyorlarmıydı?

“Past Continuous tense konusu konu anlatımı, örnek cümleler” üzerine 2 yorum

Yorumlar kapalı.