ingilizce Am İs Are Cümle örnekleri

Am is are ile ilgili ingilizce olumlu olumsuz  soru örnek cümleler ve bu cümle örneklerinin Türkçe karşılıkları.

Konu başlıkları 
1-Am ile kurulan olumlu olumsuz ve soru cümleleri
2-Is ile kurulan olumlu olumsuz ve soru cümleleri
3-Are ile kurulan olumlu olumsuz ve soru cümleleri

I AM
I Am kullanılarak oluşturulan olumlu cümle örnekleri

 • I am a boy- Ben bir ekek çocuğuyum
 • I am happy- Ben mutluyum
 • I am poor Ben fakirim
 • I am a hard worker-Ben çok çalışkanım
 • I am twelve (12) years old- Ben 12 yaşındayım
 • I am a student- Ben bir öğrenciyim
 • I am a young girl- Ben genç bir kız çocuğuyum
 • I am afraid of dogs – Ben köpeklerden korkarım
 • I am hungry – Ben açıktım (açım)
 • I am thirsty- Ben susadım

I am not olumsuz cümle örnekleri

 • I am not a doctor Ben doktor değilim
 • I am nott rich- Ben zengin değilim
 • I am not tall – Ben uzun boylu değilim
 • I am not handsome – Ben yakşıklı değilim
 • I am not very old- Ben çok yaşlı değilim
 • I am not married – Ben evli değilim
 • I am not tired- Ben yorgun değilim
 • I am not free on saturdays- Ben cumartesi günleri boş değilim
 • I am not an American – Ben Amerikalı değilim
 • I am not afraid of cats- Ben kedilerden korkmam

I am ile ilgili soru cümle örnekleri

 • am I a lazy student ? -Ben tembel bir öğrencimiyim?
 • am I very thin ? Ben çomkmu zayıfım
 • am I a member of the basketball team?- Ben basketbol takımının bir üyesimiyim?
 • am I a stranger? Ben yabancımıyım ( Yabancı ülke vatandaşı anlamında)
 • How old am I ? Ben kaç yaşındayım?
 • am I your best friend? Ben senin en iyi arakadaşınmıyım?
 • am I stupied ?- Ben aptalmıyım
 • am I a lier ?- Ben yalancımıyım ?

I am ile ilgili olumsuz soru cümle örnekleri

 • am I not your friend ? Ben senin arkadaşın değilmiyim?
 • am I not intelligent ?- Ben zeki değilmiyim?
 • am I not beautiful ? – Ben güzel değilmiyim ( Kızlar için )
 • am I not handsome? Ben yakışıklı değilmiyim (erkekler için )
 • am I not a kind person?- Ben nazik birisi değilmiyim?
 • am I not a good mother for you? Ben senin için iyi bir anne değilmiyim?
 • am I not helpful person ?- Ben yadımsever birisi değilmiyim?

IS
İs ile kurulmuş olumlu cümle örnekleri

 • He is a smart boy- O akıllı bir çocuktur
 • She is a beautiful girl -O güzel bir kızdır
 • Ali is a butcher – Ali kasaptır
 • Fuat is absent – Fuat mevcut değildir ( okulda sınıf yoklamasında )
 • Selmin is a housewife- Selmin ev hanımıdır
 • It is a dog O bir köpektir
 • Love is blind – Aşkın gözü kördür
 • This is my new car – Bu benim yani arabamdır
 • That is a lorry – Şu bir kamyondur
 • It is a sunny day- Güneşli bir gün

Is ile kurulmuş olumsuz örnek cümleler

 • He is not a kind person – O nazik birisi değildir
 • She is not engaged – O nişanlı değildir
 • Umit is not a University student- Ümit üniersite öğrencisi değildir
 • Ayla is not a alone at home – Ayla evde yalnız değildir
 • It is not hot today- Bugün hava sıcak değildir
 • This is not a cheap computer – Bu ucuz bir bilgisayar değildir
 • That is not a rabbit- O bir tavşan değildir
 • My father is not a worker- Babam işci değildir
 • My mother is not a civil servant- Annem bir memur değildir
 • My brother is not a clever boy- Erkek kardeşim akıllı biri değildir

Is ile soru cümleleri

 • is he married ? – O evlimidir
 • is she a twin? – O bir ikizmidir
 • is my father in house ? – Babam evdemi
 • How old is your sister? Kız kardeşin kaç yaşında?
 • is your brother a farmer? – Erkek kardeşin çiftçimi ?
 • is this your pencil? Bu senin kurşun kaleminmi?
 • is that your book ? Şu senin kitabınmı ?
 • What time is it? -Saat kaç?
 • is it a pen or ball-point pen ? -O bir dolma kalemmi yoksa tükenmez kalemmi?
 • is David an American or Canadian – David Amerikalımı yoksa kanadalımı?

Is ile kurulmuş olumsuz soru cümleleri

 • is he not a teacher? -O bir öğretmen değilmidir?
 • is she not Ayla’s sister- O Ayla nın kız kardeşi değilmi?
 • is Behçet not a strong boy-?- Behçet güçü bir çocuk değilmi?
 • is Melisa not Ceren’s sister – Melisa cerenin kız kardeşi değilmidir?
 • It this not your notebook?- Bu senin defterin değilmi?
 • is that not your father? Şu senin baban değilmi?
 • Isn’t it nice ?- Hoş değilmi?
 • Isn’t it Monday today?- Bügün pazartesi değilmi?

ARE
Are kullanılarak oluşturulmuş olumlu cümle örnekleri

 • You are a lazy guy- Sen tembel bir çocuksun
 • You are students – Sizler öğrencisiniz
 • You are late- Geç kaldın
 • We are hardworkers Bizler çalışkanız
 • Cherries are red – Kirazlar kırmızıdırlar
 • His ears are very big- Onun kulakları çok kocamandırlar
 • Her eyes are blue- Onun gözleri mavidirler
 • These are appels- Bunlar elmadırlar
 • Those are oranges- Şunlar portakaldırlar
 • They are university students- Onlar üniversite öğrencileridirler
 • My parents are on holiday- Annemle babam tatilde
 • My both sisters are sick- İki kız kardeşimde hasta

Are ile ilgili olumsuz cümleler

 • You are not serious – Sen ciddi değilsin
 • You all are not Japanese- Sizler Japon değilsiniz
 • Turkish people are not rich- Türk halkı zengi değildir
 • We are not hungry- Biz aç değiliz
 • These are not my books- Bunlar benim kitaplarım değildirler
 • Those are not Cows- Şunlar inek değildirler
 • Those apples are not big- Şu elmalar büyük değiller
 • They are not nice flowers- Onlar hoş çiçekler değildirler
 • Bircan and Emre are not at school today?- Bircan ve Emre bügün okulda değiller

Are ile soru cümle örnekleri

 • are you ok ? Sen iyimisin?
 • are you crazy ? Çıldırdınmı?
 • How old are you? – Kaç yaşındasın?
 • Where are we now ? -Biz şimdi nerdeyiz?
 • are we lost? -Biz kayboldukmu?
 • are your brothers and sisters tired? – Kız ve erkek kardeşlerin (kardeşlerin) yorgunmu?
 • are they firends ? – Onlar arkadaşmı?
 • are children happy?- Çocukların karınları açmı?
 • are these your pencils? Bunlar senin kurşun kalemlerinmi?
 • are those your birds?- Şunlar senin kuşlarınmı?
 • are they students? -Onlar öğrencimidirler?
 • are they soldiers ?- Onlar askerlermidirler?

 

“ingilizce Am İs Are Cümle örnekleri” üzerine 28 yorum

 1. ben or ile ilgili soru cümleleri aradım ancak sizin sayfanızda cevapları ile bulamadım. Lütfen sayfanıza or ile ilgili soru cümleleri koyunuz. 🙂

 2. Merhaba Sinem,

  Do ve Doesn't Simple present tensde kullanılır. Eğer cümlede To (Am, is are ) yoksa Do, does / Don't ve Doesn't kullanılır.

  Bunu öğrenmenin en kolay you, Cümle Do veya Does ile başlıyorsa cümlede Do, Does yada olumsuz haliyle Don't veya Doesn't Kullanılır.

  Başarılar

 3. Merhaba Cenker,
  Sitemizde aradığını bulamamış olman bizi çok üzdü . Eğer bulamadığın şeyleri belirmiş olsaydın gerekli düzenlemeleri yapardık.

  Başarılar

Yorumlar kapalı.