İngilizce Tilki tanıtımı ve Tilkinin özellikleri

İngilizce Tilki hakkında bilgi Tilkinin ingilizce tanıtımı Tilkilerin özellikleri özellikleri Tilki  hakkında ingilizce tanıtım yazısı ve Türkçe karşılıkları ile konu anlatımı.

  • Foxes look like small skinny dogs; they have long bodies with short legs.  – Tilkiler küçük zayıf köpeklere benzerler; uzun ince bir vucutları ve kısa bacakları vardır.
  • All foxes have  thick soft fur and long bushy tails. – Bütün tilkilerin kalın ve yumuşak bir kürkü ve gür kuyrukları vardır.
  • Foxes are small members of the dog family, and they usually weigh around 3 to 5 kg – Tilkiller köpek ailesinin küçük üyeleridir ve genellikle 3 ila 5 kilo civarındadırlar.
  • Foxes live in forests,  and sometimes in mountains and  hills – Tilkiler ormanlarda bazende dağlarda ve tepelerde yaşarlar.

 

  • A fox can run up 48 kilometers per hour and they use their speed to catch the faster prey.- Bir tilki saatde 48 kilometre hıza kadar koşabilir, ve tilkiler hız yeteneklerini daha hızlı avları yakalam için kullanırlar.
  • Foxes mostly eat insects, including beetles and termites.They also eat fruit, berries, grass, salmon,  mice, reptiles and food rest from humans.- Tilkiler çoğunlukla yerde yürüyen çekirgeler ve karıncalar dahil böcekleri yerler. 

 

  • A fox hunts like a cat by pouncing and stalking. It uses its  sense of smell to find prey underground.- Bir tilki kedi gibi sezsizce yaklaşıp tırmalayarak avlanır. Toprağın altındaki avını bulmak için koku alma yeteneğini kullanır.
  • Female foxes give birth about 5153 days and she brings  between 1-9 pups to live- Dişi tilkiler 51-53 günde doğururlar ve dünyaya 1-9 arasında yavru dünyaya getirirler.
  • Foxes live average  6 years in the wild and up to 12 years in captivity.- Tilkiler wahşi ortamda orta 6 yıl kapalı ortamda 12 yıla kadar yaşarlar.

 

“İngilizce Tilki tanıtımı ve Tilkinin özellikleri” üzerine 4 yorum

Yorumlar kapalı.