İngilizce İnek tanıtımı-İngilizce İneğin Özellikleri

İngilizce İnekler hakkında bilgi İneğin  tanıtımı ineklerin  özellikleri İnek  hakkında İngilizce tanıtım yazısı konu anlatımı.

 • Cows are a domestic animal. Human raise them for their milk meat- İnekler evcil hayvanlardırlar.- İnsanlar sütü ve eti için inekleri beslerler.
 • Cows are mammals , with a big head , strong thick neck, four feet and a tail- İnekler Büyük kafalı , kalın boyunlu, 4 ayaklı ve bir kuruğu olan memelilerdir.
 • All cows have horns on top of their head. Farmers ususally cut their horns to prevent them harming each other. Thereforee, a lot of people see them without horns- Bütün ineklerin boynuzları vardır. Çiftçiler genellikle ineklerin birbirine zarar vermesini önlemek için boynuzlarını keserler. Bu yüzden , bir çok insan onları boynuzsuz görür.
 • Cows have long rectangular bodies. Beef cows are more muscular; dairy cows have a truer rectangular shape.İneklerin uzun ve dikdörtgen şeklinde vücutların vardır. Et inekleri daha kaslıdırlar; Süt inekleri ise daha belirgin bir şekilde dikdörtgenimsi bir vücuda sahipdirler.
 • Their color varies widely among breeds.Some have reddish-brown color, some have black color. There are also cows with black and white color “cow print”. – Türlerine göre renkleri değişir. Bazıları kırmızımsı kahverengi renke , bazıları siyah renke sahiptirler. Aynı zamanda siyah ve beyaz renkli inekler vardır. “İnek izi”
 • Other physical characteristics vary between breed, such as the position of the ears or length of their legs- Kulaklarının yeri , ve bacaklarının uzunluğu gibi diğer karakteristik özelliklikleri türüne göre değişiklik gösterir.
 • Cows weigh vary between 180 to 720 kilograms- İneklerin ağrılığı 180 ila 720 kilogram arasında değişir.
 • Similar to human cows have 32 teeth.- İnsanlara benzer bir şekilde ineklerin 32 dişi vardır.
 • Cows are herbivores. They eat grasses, plants, corn and straw- İnekler otoburdurlar. Otları, bitkileri, mısır ve saman yerler.
 • Cows say “moo” as a way to communicate – İnekler iletişim kurmak için moo diye bağırırlar.
 • The other name for Cows is  cattle- İneklerin bir diğer ismide sığırdır.
 • The name of a male cow is bull- Erkeğinin ismi dana
 • The name of a baby is calf – Yavrusunun ismi buzağıdır.
 • Cows can live up to 25 years- İnekler 25 yıla kadar yaşarlar

“İngilizce İnek tanıtımı-İngilizce İneğin Özellikleri” üzerine 2 yorum

Yorumlar kapalı.