Prepositions of place ”In, On, Under” İngilizce yer edatları kullanımı konu anlatımı

Bu yazımızı ingilizcede yer bildirmek için kullanılan ve Prepositions of place olarak adlandırılan ” in , on, under ” yer edatları konu anlatımına ayırdık.

Masanın üzerinde bir elma var, arabanın içinde bir köpek var, sandelyenin altında bir çift ayakkabı var diyebilmek için İngilizcede Prepositions of place -Yer bildiren  edatlar`dan yararlanırız.

İngilizcede yaklaşık 150 adet edat bulunmaktadır. Bu yüzden , öğrenim bütünlüğü ve kolaylığı oluşturması açısından diğer edatlara sırası geldiğince değineceğiz.

Prepositions of place-Yer edatları:In, On, Under

ingilizce on İngilizce under İngilizce in

On nedir nerelerde kullanılır :  

Üzerinde, üzerine anlamlarına gelen bu edatı herhangi bir varlığın neyin üzerinde olduğunu belirtmek için kullanırız.

 Dikkat etmemiz gereken konu ilgili varlık ve üzerinde bulunduğu şey temas halindedir!!! 

 Örnek Cümleler 
1- There is an apple on the table- Masanın üzerinde bir elma var
2- I see a bird on the roof- Çatının üzerinde bir kuş var
3-My wife sits on the chair all the day- Karım bütün oturuyor
4- Serena has a lot of acnes on her face- Serena’nın yüzünde çok sivilce var 

  •  Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı örneklerde bir temas vardır ve on üzerinde anlamında kullanılmıştır. 
  •  3 Nolu örnekte ilgili bayan sandelyenin üzerinde oturduğu için on kullandık. 
  •  4 numaralı örnekde ise sivilceler Serena’nın cildinin üzerinde oluştuğu için yine on edatını kullandık. 

In nedir nerelerde kullanılır:

İçinde anlamına gelen bu edatı herhangi varlığın/şeyin etrafı çevrelenmiş veya tamamen kapalı bir şeyin içinde bulunduğunu belirtmek için kullanırız.

 Örnek cümleler
 1-There is a dog in the car- Arabanın içinde bir köpek var
 2-There is a milk in the bottle- Şişenin içinde süt var 
 3-There is a cat in the garden- Bahçenin içinde bir kedi var 
 4- I see a wonder in your eyes- Gözlerinin içinde merak görüyorum 

  •  Yukarıda vermiş olduğumuz 1 ve 3 nolu örneklerimizde köpek kapalı bir alan olan arabanın içinde bulunduğu için ve süt kapalı bir kap olan şişenin içinde bulunduğu için in kullandık. 
  • 3 nolu örneğimizde ise kedi etrafı çevrili olan bahçede bulunduğu için in kullandık. Buna karşın eğer kediyi bir sokakta görseydik yine in kullanacaktık. Bunun sebebi sokakların bir şekilde binalarla çevrelenmiş olmasıdır.  

Örnek :
 I see a cat in the street – Sokakta bir kedi görüyorum

  • 4 nolu örneğimizde gözlerinin içinde derken yine in kullandığımız dikkatinizi çekmiştir. Bununda sebebi yine gözlerimizin kafatasımızın içinde bulunmasıdır. 

 Under nedir nerelerde kullanılır

Altında anlamına gelen bu edatı herhangi bir varlığın neyin altında olduğunu belirtmek için kullanırız.

Dikkat etmemiz gereken konu ilgili varlık ve altında bulunduğu şey temas halindedir, fakat bunun birçok istisnası bulunmaktadır. 

 Under aynı zamanda “aşağı , -den eksik, -den az, -den küçük” ve “yönetimi altında, yönetiminde, idaresinde” anlamlarını taşır.

Örnek cümleler

1- I always hide my money under the pillow – Paramı daima yastığın altında saklarım
2- My cat sleeps always under the table- Benim kedim daima masanın altında uyur 
3- Never walk under the ladder – Asla merdivenin altından geçme 
4- I served as corporal under a sergeant in the army – Orduda bir çavuş altında onbaşı olarak görev yaptım 
5- It is forbidden to sell tobacco products to children under the age of 18 – 18 yaşından küçüklere tütün ürünleri satılması yasaktır 

  •  Yukarıdaki 1 nolu örneğimizde under gerçek anlamında temas halinde bulunduğu bir şeyin altında anlamında kullanılmıştır. 
  •  2 ve 3ve nolu örneklerde kullanımı istisnadır,ingilizcede masanın, sandalyenin, merdivenin, şemsiyenin vb.. altında demek içinde under edatını kullanırız. İstisna kullanımlarını zamanla ingilizcenizi ilerlettikçe öğrenebilirsiniz. 
  •  4 nolu örneğimizde yönetiminde ve 5 nolu örneğimizde ise –den küçük anlamında kullanılmıştır.
 Not: Bu yazımızda yer/konum bildiren edatlar olarak “on, in, under” edatlarının basit kullanımlarına değindik. İlgili edatların diğer kullanımlarını ilerleyen yazılarımızda yeri geldiğince değineceğiz!!!

“Prepositions of place ”In, On, Under” İngilizce yer edatları kullanımı konu anlatımı” üzerine 3 yorum

Yorumlar kapalı.