Suggestions (Öneriler) konu anlatımı ve örnek cümleler

Türkçenin aksine İngilizcede  karşımızdaki bir kişiye öneride bulunmak için belli kalıplar kullanırız. Bu kalıplar ingilizcede Suggestions (Öneriler) olarak adlandırılırlar. Şimdi bu kalıpları sırasıyla inceleyelim.

“Let us + Verb” yada kısaltışmış haliyle “Let’s + verb” kalıbı.

Bu yapı birşey/ler yapmayı önermekte kullanılır. Bu kalıbı kullandığımızda karşımızdaki kişiye Türkçe olarak “hadi yapalım, hadi edelim” türünde önerilerde bulunuruz.

Olumlu cümle kurulumu: Let us ile cümle kurmak oldukça basitdir. Yapmamız gerek tek şey “Let us + fiilin yalın halini” kullanmaktır.
Let’s- Hadi gidelim, Let’s sleep- Hadi uyuyalım, Let’s sing- Hadi şarkı söyleyelim

Olumsuz Cümle kurulumu: Let’s  in olumsuz hali  Let’s not ‘ dır.
Let’s not go – Gitmeyelim, Let’s not sleep – Uyumayalım, Let’s not sing- Şarkı söylemeyelim

Let’s + verb örnek cümleler:

Ö=Öneri, R=Reaksiyon, N=Negatif öneri

Ö-Let’s eat pizza this evening!-  Hadi bu akşam pizzaya yiyelim!
R-Good idea – İyi fikir
N- No. Lets not eat pizza this evening. Because, I already ate pizza this afternoon- Hayır piza yemeyelim. Çünkü ben bu öğleden sonra zaten pizza yedim.

Ö-Let’s play football, because we do not have any lesson this afternoon!- Maç yapalım, çünkü bu ğelden sonra hiç dersimiz yok!
R- That’s fine – Bana uyar
N-Let’s not play footbal, because I have to study- Maç yapmayalım çünkü benim ders çalışmam lazım

Ö-Let’s get something to drink! – Hadi içecek birşeyler alalım!
R- Yes, sure – Evet kesinlikle
N- No, Let’s not get something to drink, because I am fasting- Hayır içecek almayalım , çünkü ben oruçluyum

Ö- Let’s watch a movie!-Hadi film izleyelim!
R- Ok- Tamam
N- Let’s not watch a movie, let’s listen music- Film izlemeyelim, Müzik dinleyelim

Shall we + verb : 

Bu yapı Türkçe olarak “ yapalımmı, edelimmi” anlamına gelir. Bu yapıyı bir öneri sorarken bulunurken kullanabiliriz.

Olumlu cümle kurulumu: Shall we + fiilin yalın hali.
Shell  we eat hamburger- Hamburger yiyelimmi?, Shall we swim? – Yüzelimmi?, Shall we go to lunapark?-Lunaparka gidelimmi?

Olumsuz cümle yapısı: Shall we not + fiilin yalın hali. Bu kalıbı olumuz olarak kullandığımızda cümleye “ Yapmayalım mı , Etmeyelim mi “ anlamı katmış oluruz.

Shell  we not eat hamburger- Hamburger yemeyelimmi?, Shall not we swim? – Yüzmeyelimmi, Shall we not go to lunapark?-Lunaparka gitmeyelimmi?

Shell we örnek cümleler:

Ö=Öneri, R=Reaksiyon, N=Negatif öneri

Ö- Shell we go to Kuşadası this weekend?- Bu hafta sonu Kuşadasına gidelimmi?
R- Good idea- İyi fikir.
N- Sorry, but we have to go wedding of my sister this weekend- Üzgünüm ama bu hafta sonu kız kardeşimin düğününe gideceğiz.

Ö- Shall we visit granma  this evening ? – Bu akşam nineyi ziyaret edelimmi?
R- Yes, sure- Evet ,kesinlikle
N- I am affraid I can’t. I must study for my history exam- Korakarım, ben gelemeyeceğim. Tarih sınavına çalışmak zorundayım.

Ö- Shall we go out on Friday night- Cuma akşamı dışarı çıkalımmı?
R- That’s fine- Bana uyar
N-I’d love to but I must visit my aunt- Çok isterdim ama halamı ziyaret etmek zorundayım.

Not: Shall we + verb kalıbını “What-Ne, Where-Nerede, How-Nasıl” gibi soru cümlelerini kullanarak da karşımızdaki kişiye bir öneri sorabiliriz.

?-What shall we eat this evening- Bu akşam ne yiyelim?
+- We can eat pizza- Pizza yiyebiliriz.

?- Where shall we go on holiday this summer?-Bu yaz nereye tatile gidelim?
+- We may go to Antalya- Antalya ya gidebiliriz.

?-How shall we go to school?- Okula nasıl gidelim ?
+- We cen go on foot- Yürüyerek gidebiliriz.

 Why don’t we + verb? 

Bu kalıp soru formunda bir öneri olup Türkçe olarak “ Niçin yapmıyoruz, Niçin etmiyoruz” anlamına gelir.

Dikkat bu kalıp her zaman olumsuz cümle yapısında kullanılır. 
Bu kalıbı kullanarak cümle oluşturmak için yapmamız gerek tek şey “Why don’t we +fiilin yalın hali” ni kullanmak olacaktır.

Why don’t we play footbal? Niye maç yapmıyoruz, Why don’t we go to the cinema?-Niçin sinemaya gitmiyoruz.

Why don’t we örnek cümleler:

Ö=Öneri, R=Reaksiyon, N=Negatif öneri

Ö- Why don’t we study in the library- Niçin kütüphanede ders çalışmıyoruz?
R-You are right. Let’s go, Haklısın. Hadi gidelim
N- No, We can’t It is closed in the weekends- Gidemeyiz. Hafta sonları kapalı

Ö- Why dont we talk in English- Niçin İngilizce konuşmuyoruz?
R-That’s  an good idea- İyi fikir
N- We can’t. Because our vocabulary knowledge is very limited- Konuşamayız ,çünkü kelime haznemiz çok kısıtlı.

Ö- Why don’t we go to the park?- Niçin parka gitmiyoruz?
R-Good idea.-İyi fikir
N- We can’t. It will rain this afternoon.

Ö- Why don’t we play chess ? Niçin satranç oynamıyoruz?
R-That’s fine- Bana uyar
N-I can’t. Because I am bad at playing chess- Oynayamam. Çünkü ben satranç oynamakta kötüyüm

What / How about + verb ing 

Bu yapıTürkçe kaşılığı ile “ ne dersin” anlmını içeren bir öneri kalıbıdır. Bu kalıp da “why don’t we “ kalıbına benzer bir şekilde herzaman soru formundadır.

Dikkat Bu kalıp her zaman olumlu cümle yapısında dır. Olumsuz hali bulunmaz.  Diğer önerilerin aksine  bu yapıda fiil yalın halde değildir.

Bu yapıda cümle kurmak yine oldukça basitdir. Yapmamız gereken tek şey What / How about + fiil –ing formunu kullanmaktır. Diğer bir deyişle fiilin yalın haline –ing takısı ekleriz.

Mavi renk= Fiilin yalın hali , Kırmızı renk = -ing takısı

What about playing footbal this afternoon? – Öğleden sonra maç yapmaya ne dersin?, How about playing football this afternoon- Öğleden sonra maç yapmaya ne dersin?

Unutmayın! What about +Verb-ing ile How about +Verb-ing aynı anlamları  içerir. Diğer bir deyişle her ikisi ile kurulan cümle “….Ne dersin” anlamı taşır.

What / How about + verb örnek cümleler

Ö=Öneri, R=Reaksiyon, N=Negatif öneri

Ö-What about buying new shoes for National Sovereignty and Children’s Day ? – 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yeni ayakkabı satın almaya ne dersin.
R-That’s fine- Bana uyar
N-I don’t need to buy new shoes. Because I have already one- Yeni ayakkabı satın almaya ihtiyacım yok. Zaten yeni ayakkabılarım var.

Ö- How about going to cinema tonight?- Bu akşam sinemaya gitmeye ne dersin?
R- Yes, It is a good idea- Evet iyi bir fikir
N- We can’t. We have to visit aunt Şadiye- Gidemeyiz. Şadiye halamı ziyaret etmek zorundayız

Ö- What about ordering pizza for this evening?- Bu akşam pizza sipariş etmeye ne dersin?
R- Yes, I’d love to – Evet bayılırım
N-We can’t. Mum has cooked pasta for us-Yapamayız. Annem bizim için makerna yaptı

Ö-How about a having a barbecue on Saturday – Cumartesi günü mangal yapmaya ne dersin?
R- Good idea- İyi fikir
N- Sorry, I can’t join you. I will be in Paris on Saturday- Üzgünüm size katılamam. Cumartesi günü Paris de olacağım

Bu ders hakkinda MEB Eğitim Bilişim Ağı  tarafından yayınlanan video