Adjectives + Prepositions – Prepositions With Adjectives konu anlatımı örnek cümleler

İngilizce  Prepositions With Adjectives Türkçesi “sıfatlı edatlar” olan ve  Türkçede kullanılmayan yapılardır.  Sıfatlı edatları en basit anlamıyla kendi başına bir fiil olarak kullanılan kalıplardır diyebiliriz. Bu yüzden sıfatlı edatların hepsini yeri geldikçe kalıp olarak  öğrenmek işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.
Sıfatlı edatlar sözlüklerde çoğunlukla be….. şeklinde geçerler. Örnek: be good at – Birşeyde iyi olmak, be bad at- birşeyde kötü olmak, be afraid of – Birşeyden korkmak, be angry at – Birisine kızgın olmak, be aware of- farkında olmak vb…. gibi.  

Hatırlayacağınız üzere Be fiilinin Simple Present tens hali “am, is, are” simple past tens hali  ise “was ,were” dür.

Adjectives + Prepositions – Prepositions With Adjectives kullanımı hakkında bir kural yoktur. Buna karşın bilmemiz geren en temel 3 kural bulunmaktadır. Sıfatlı edatlardan sonra  bir isim, zamir veya fiil + ing (Gerund=isim fiil ) kullanabiliriz.

Sık kullanılan Adjectives + Prepositions yapısı olumlu ve olumsuz örnek cümleler

Not: Altı çizili kelimeler “be” fiilinin çekimlenmiş halleridir.
Mavi renkli yazılar bir isim, Kırmızı renkiler bir zamir ve Mor renkliler ise  fiil +ing (Gerund=isim fiil )dirler.

Be good at : Bir şeyde iyi olmak
 (?)- What are you good at ? – Nede iyisindir?
(+) –I am good at learning new languages – Yeni dilleri öğrenmekte iyiyimdir.

(?)- Are you good at playing guitar?- Gitar çalmakta iyimisindir?
(+)- Yes, I am good at playing guitar– Evet, Gitar çalmakta iyiyimdir
(-) No , I am not good at playing guitar– Hayır, Gitar çalmakta iyi değilimdir
(?)- Is your mother good at cooking? Annen yemek yapmakta iyimidir
(+)- Yes, My mother is good at cooking– Evet, Annem yemek yapmakta iyidir

Be bad at:
Bir şeyde yada bir işte kötü olmak
 (?)-What are you bad at ?- Nede kötüsündür?
(+) – I am bad at playing football– Futbol oynamakta kötüyümdür

(?)- Are you bad at singing? – Şarkı söylemektde kötümüsündür?
(+)- Yes, I am bad at singing – Evet, Şarkı söylemekte kötüyümdür
(-)- No, I am not bad  at singing – Hayır şarkı söylemekte kötü değilimdir

(?)- What were you bad at at the school?- Okulda nede kötüydün?
(+)- I was bad at mathematic  – Matematikte kötüydüm
(-)- I was not bad at music, but I was very bad at painting – Müzikte kötü değildim, ama resim yapmakta kötüydüm

Be afraid of : Bir şeyden korkmak.
(?)- What are you afraid of ?- Neden korkarsın?
(+)- I am afraid of dogs– Köpeklerden korkarım
(-)- I am not afraid of anything– Hiç birşeyden korkmam

(?)- Is your sister afraid of spiders?- Kız kardaşin örümceklerden korkarmı?
(+)- Yes, My sister is very afraid of spiders– Evet, Kızkardeşim örümceklerden çok korkar
(-) –No, My sister is not afraid of spiders at all, but my mother is  afraid of spiders very much- Hayır, Kız kardeşim örümceklerden hiçde korkmaz, ama annem çok korkar

Be carzy about: – e bayılmak; çok sevmek
 (?)- What are you crazy about?- Neyi çok seversin?
(+)-  I am crazy about playing video games – Video oyunları oynamaya bayılırım

(?)- Are you crazy about baklava?- Baklavayı çok severmisin?
(+)- Yes I am crazy about baklava– Evet , baklavaya bayılırım
(-)- No, I am not crazy about baklava – Hayır baklavaya bayılanlardan değilim

(?)- Is your father crazy about football ?- Baban futbolu çok severmi?
(+)- Yes, My father is crazy about football– Evet, Babam futbala bayılır
(-)- No, My father is not crazy about football , but My mother and I are crazy about football from all over the world- Hayır babam futbolu çok secmaz, ama annem ve ben tüm dünyadan futbola bayılırız.

Be fond of: Sevmek, düşkün olmak
 (?)-What are you fond of?- Neye düşkünsündür?
(+)- I am fond of my mother – Anneme düşkünümdür?,
(-)- I am not fond of anything – Hiçbir şeye düşkün değilimdir

Sıkça kullanılan diğer sıfatlı edatlar  

  • Be keen on: Hevesli, meraklı olmak
  • Be interested in: İlgilenmek
  • Be talented at : Birşeye yeteneği olmak
  •  Be jealous of: Birşeyi kimseyi kıskanmak
  • Be addicted to: Bir şeye bağımlı olmak

“Adjectives + Prepositions – Prepositions With Adjectives konu anlatımı örnek cümleler” üzerine bir yorum

Yorumlar kapalı.