İngilizce Kanarya tanıtımı -İngilizce Kanaryanın özellikleri

İngilizce Kanaryalar hakkında bilgi kanaryanın  tanıtımı kanaryaların  özellikleri kanarya hakkında İngilizce tanıtım yazısı konu anlatımı.
Canaries are friendly pet birds. People know them usually with their singing, colors and body types.

They live in the wild and in capture. Many people keep breed canaries as domestic pets.

The canary is a bird generally between 12-20 cm in length. They have very bright faders. They have usually yellow –green colors with orange or red shades. The canary life span varies from bird to bird. But, the average life span of a female canary as a pet is 5-6 years. The males live longer than female ones. The male canary can live up to 10 years.

There are dozens types of canaries live in the wild. But there are three basic types of canaries as pets: Color canary, Song canary, and Type canary.

People breed color canary for their beautiful colors and Song canary for their canary song.

Some people breed Type canary for their distinct characteristics of shape, feathering, and size.

Domestic canaries eat bird food, special canary seed, fruits, vegetables and special vitamins. The most important thing for canaries is water. Because, a canary cannot live without for a 24 hour period without water!

All domestic canaries live in bird cages. However, some canary breeders allow their birds to go out of the cages. But  they are all tame canaries with good training.

The canary mating season begins with the arrival of spring. The female should be at least one year old and the male should not be over five years old. Both the male canary and the female must be very healthy and they need a breeding box. Because female canary lays her eggs in a breeding box.

After mating , female canary lays between two to six eggs in the breeding box. Baby canaries will come out of the eggs after 13 or 14  days.

Babies are blind and haven`t got feather when they are born. They will all get feathers after three weeks .
They will be independent and eat seed after six weeks, and then their mother may mate again.

Kanaryalar dostane evcil kuşlardır. İnsanlar onları genellikle otüşleri, renkleri ve türleri ile bilirler.
Doğada ve tutsak olarak yaşarlar. Bir çok insan kanaryaları evcil hayavan olarak besler.

Kanarya genellikle 12-20 cm uzunluğunda bir kuştur. Parlak tüyleri vardır. Genellikle Sarı-yeşil  ve portakal veya kızıl gölgeli renkleri vardır. Kanaryanın ömrü kuşuna göre değişir. Buna karşın bir dişinin ortalama yaşam  süresi 5-6 yıldır. Erkekleri daha uzun yaşarlar. Erkek bir kanarya 10 yıla kadar yaşayabilir.

Doğa düzünelerce türde kanarya yaşar. Buna karşın 3 temel evcil kanarya turu bulunur.: Renkli kanarya, Ötücü kanarya ve Tip kanarya.

İnsanlar güzel renkleri için  Renkli kanarya ve sesleri için ötücü kanarya beslerler.

Bazı insanlar farklı karakterleri ve görünüşleri  için Tip kanarya beslerler.

Evcil kanaryalar kuş yemi, özel kanarya yemi, meyve , sebze ve özel vitaminle beslenirler. Kanaryalar için en önemli şey sudur. Çünkü bir kanarya 24 saatden fazla susuz yaşayamaz.

Bütün evcil kanaryalar kuş kafeslerinde yaşarlar. Bununla birlikte, bazı kanarya sahipleri kuşlarının kafes dışında uçmalarına izin verirler. Ama onların hepsi evcil ve eğitilmiş kanaryalardır.

Kanaryaların çiftleşme sezonu baharın gelmesi ile başlar. Dişi en az 1 yaşında erkek ise 5 yaşından fazla olamamalıdır. Dişi ve erkek kanaryanın her ikisi de sağlıklık olmalıdır ve bir yumurtlama kutusuna ihtiyaçları vardır. Çünkü dişi kanarya yumurtalarını bu yumurtlama kutusuna bırakır.

Çiftleştikten sonra , dişi kanarya yumurtlama kutusuna iki ila altı adet yumurta bırakır. Yavurlar 13-14 gün sonra yurmutadan çıkar.

Yavrular doğduklarında gözleri kapalıdır ve tüyleri yoktur. 3 hafta sonra tüyleri olur.

Altı hafta sonra bağımsız olurlar yem ve yeyebilirler, ve anneleri tekrar çiftleşebilir.