Nouns | Common Nouns – İngilizcede Cins isimler

Hepimizin temel Türkçe derslerinden hatırlayacağı gibi varlıklara ad olan sözcüklere isim denir. İsimler, insan, hayvan eşya gibi varlıkları ve soyut kavramları adlandıran sözcüklerdir.

İnsanlar , hayvanlar, yerler yada harhangi bir şeyi (nesne) belirtmek için kullandığımız sözcüklere “Common nouns” Türkçe karşılığıyla cins isimler deriz. Commom nouns – Cins isimler gösterdikleri varlıkların tümüne aitdirler. En basit bir örnekle açıklayacak olursak flower (çiçek) sözcüğü tüm çicek cinsinin ismidir, yada doctor (doktor ) sözcüğü tüm doktorlar için kullandığımız bir isimdir.

Common nouns İngilizce Cins isimlere örnekler: 

İnsanlar için:

Manager (müdür) secretary (sekreter) pilot (pilot)
Dentist (diş hekimi) teacher (öğretmen) writer (yazar)
Magician (Sihirbaz) doctor (doktor) farmer (çiftçi)
Lawyer (avukat) student (öğrenci gardener (bahçıvan)

Hayvanlar için
Hayvan Adı Yavrusuna verilen ad Hayvan Adı Yavrusuna verilen ad
Cat (kedi) kitty (yavru kedi) Elephant (fil) calf
Dog (köpek) puppy (yavru köpek ) Fox ( tilki) cub
Cow (inek) calf (buzağı) Bear (ayı) cub
Sheep (koyun) laamb (kuzu) Horse (at) foal (tay )
Goat (keçi) kid (teke) Lion (aslan) cub
Frog (kurbağa) tadpole Whale (balina) cub
Kangaroo (kangru) joey (yavru kangru) Chicken (tavuk) chick (civ civ)

Not:İngilizcede Türkçeye benzer bir şekilde hayvanların yavruları için farklı isimler kullanılır!

Eğer ilgili hayvanın yavrusu kitty,puppy,tadpole gibi kendine cinsine özgü bir isme sahip değil ve calf,cub,chick gibi genel bir isimle söyleniyorsa ilgili ismin önüne ait olduğu hayvanın ismi eklenir. 


Örnek: 

  • I have a kitty. ( benim yavru bir kedim var) – Kitty, sadece kedi yavrularına verilen bir isim , bunun için önüne ait olduğu hayvan grubunun ismini eklememize gerek yok! 

  • I saw a fox cub in the zoo. (hayvanat bahçesinde tilki yavrusu gördüm) – Cub genel anlamda herhangi bir memeli hayvan yavrusu olabiliceği için cub (yavru) kelimesinin önüne ait olduğu hayvanın ismini yani fox (tilki) kelimesini ekledik. 

Diğer örnekler: elephant calf (fil yavrusu), lion cub (aslan yavrusu), Camel calf (deve yavrusu), bear cub (ayı yavrusu ). 


 Hayvanlarda doğum yapan memelilerin yavrularına genellikle “Cub” yada “calf” yumurtadan çıkanlara ise “Chick” denir. Bununla birlikte bu bir kural değildirİlgili hayvanın yavrusuna verilen ad konusunda terettüde düşmeniz halinde “ baby + ilgili hayvanın ismi” şeklinde cümleninizi kurabilirsiniz. 
 Örnek: A baby cat, a baby lion , a baby frog 


Eğer ingilizceda hayvanların erkek, dişi, yavru ve grup adlarını öğrenmek isterseniz BURAYA TIKLAYINIZ.


Yerler için:

School (okul) museum (müze) gas station (benzinlik)
Post office (postane) bank (banka) farm (çiftlik)
Mosque (cami) hospital (hastane) library (kütüphane)
shop (magaza) church (klise) gym (spor salonu)


Nesneler için:
Chair (sandalye) hammer (çekiç) train (tren)
Pen (dolma kalem) ship (gemi) computer (bilgisayar)
Pencil (kursun kalem) axe (balta) cooker (ocak)
Calculator (hesap makinasi) laziness (tembellik) loyalty ( sadakat)

Yukarıda guruplara ayırarak verdiğimiz sözcüklerin hepsi ingilizcede common nouns- cins isimlere örnektirler.

Yorum yapın