Would like to & Want to (istemek) konu anlatımı ve örnek cümleler

İngilizce de birisinden bir ricada ve istekte bulunmak için kullanılan Would like to ve Want to konu anlatımı ve örnek cümleler içeren ders yazısı.

Would like (to)/Want (to) Nedir:
Bu kalıpların her ikiside İngilizce bir şey istemek için kullanılır ve (istemek) anlamına gelir, fakat aradaki en büyük fark would like ( to ) kalıbının want (to) kalıbına göre daha nazik ve resmi bir söylem içermesidir.

Unutmayın, bir restorant da veya resmi yazışmalarda want kullanmayız.

Kullanımı:
Bu kalıpların her ikisinden sonra bir isim veya fiil gelebilir. Burada dikkat edilmesi gereken bu kalıpların ardından bir fiil gelmesi durumunda (to –mek/mak) gelmesidir.

Örnek:
Özne + would like / want + isim
I would like a sandwich  – Bir sandviç istiyorum
I want a sandwich– Bir sandviç istiyorum
Yukarıdaki iki söylemde ‘’Sandwich -sandviç’’ bir isim olduğu için (to kullanmadık !)

Özne + would like to / want to + fiil
I would like to buy a new computer – Yeni bir bilgisayar satın almak istiyorum
I want to buy a new computer – Yeni bir bilgisayar satın almak istiyorum

Yukarıdaki iki söylemde ‘’Buy- Satın almak’’ bir fiil olduğu için ‘’to’’ kullandık.

Örnek cümleler
Aşağıdaki örneklede isimler kırmızı fiiller mor renkle vurgulanmıştır 

I want a guitar-Bir gitar istiyorum

I would like a guitar-Bir gitar istiyorum

I want that car-Şu arabayı istiyorum

I want to visit my uncle-Amcami ziyaret etmek istiyorum

My sister want to have a lot of money-Kız kardeşim çok paraya sahip olmak istiyor

The child wants an ice-cream-Çocuk bir dondurma istiyor

My cat wants always milk-Kedim herzaman süt ister

We want to move to another house-Biz başka bir eve taşınmak istiyoruz

They want to go on a holiday-Onlar tatile gitmek istiyorlar

I would like your picture-Senin resmini istiyorum

I would like to have a bicycle-Bir bisiklet istiyorum

I would like fruit juice -Meyve suyu istiyorum

I would like some water-Biraz su istiyorum

He / Ali would like to visit Paris-O / Ali Paris`i ziyaretmek istiyor

He / Murat would like to have a cup of coffee-O/ Murat bir fincan kahve istiyor

She would like to be a doctor in the future-O gelecekte bir doktor olmak istiyor

She would like to come with us -O bizimle gelmek istiyor

We would like to play computer game-Biz bilgisayar oyunu oynamak istiyoruz

We would like 5 packet  milk Biz 5 paket süt istiyoruz

They would like to stay at home-Onlar evde kalmak istiyorlar

They would like chocolates  -Onlar çikolata istiyorlar

“Would like to & Want to (istemek) konu anlatımı ve örnek cümleler” üzerine 9 yorum

Yorum yapın