Wh (w) ve Yes/No Questions Konusu konu anlatımı, örnek cümleler

Türkçede 5 N 1 K sorularının ingilizce karşılığı olan Wh yada W olarak kullanılan soru kalıpları ve Yes/ No ile cevap verilen soru kalıplarının anlatımı ve örnek cümleler.

İngilizcede iki tip soru kalıbı bulunur. Birincisi wh/w (5 N 1 K) olarak adlandırılan soru turları, ikinci ise Yes/No-(Evet/ Hayır)


Wh / W questions- WH / W li sorular

WH yada ‘’W’’ Questions  (Bunlara Türkçede 5 N bir K diyoruz)  Bu sorulara ingilizcede open questions- Açık uçlu sorular denir. Bunun nedeni wh lı soruların bizden bir açıklama beklemesidir.

İçerdiği genel cevap
Örnek cümle
Who-Kim
Bir kişinin veya kişilerin kim olduğunu sormak için kullanılır ve sorulan kişinin kim olduğu cevabını almak ister.
 • Who is Tarkan?- Tarkan kimdir
 • Who is it ?- Kim o?
 • Who delivers mail?- Postaları kim getirir?
 • Who flies an airplane?- Uçağı kim uçurur?

WhatNe

Bize birşeyin ne olduğunu sorar ve bizden birşeyin ne olduğunu açıklamamızı /cevap vermemizi bekler.
 • What is this-Bu nedir?
 • What Is that?- Şu nedir
 • What is It ? O nedir?
 • What are they? Onlar nedirler?
Where-Nerede
Bize birşeyin /olayın/kişinin nerede olduğunu sorar ve sorulan birşeyin/olayın/kişinin nerede olduğunu ve/veya gerçekleştiğini öğrenmek ister.
 • Where is the pen?-Dolma kalem nerede?
 • Where has accident happened? Kaza nerede oldu?
 • Where does Şenol live?- Şenol nerede yaşar?
What time- Saat kaçda
Bu yapıyı saatin kaç olduğunu veya birşeyin  saat kaçda olduğunu yada olacağını sormak için kullanırız.
 • What time is it?- Saat kaç?
 • What time does Turkish lesson begin?- Türkçe dersi saat kaçta başlıyor?
 • What time did you go bed last night?- Dün gece saat kaçta yattın?
When- Ne zaman
Bize bir şeyin ne zaman olduğunu sorar ve bizden birşeyin, olayın ne zaman gerçekleştiği cevabını almak ister.
 • When is the match between fenarbahce and Galatasaray? – Galatasaray Fenerbahçe arasındaki maç ne zaman?
 • When does bus line 36 come to this bus stop?- 36 nolu otobüs ne zaman bu durağa gelir?
Whose- Kimin
Bize bir şeyin (bazende kişinin) kime ait olduğunu sorar ve bizden ilgili şeyin kime ait olduğunu cevaplamamızı bekler.
 • Whose book is hat?- Şu kitap kimin?
 • Whose cat is it?- O kimin kedisi?
 • Whose doughter are you?- Sen kimin kızısın?
Why-Niçin/Neden?
Bize bir şeyin nedenini soran sorular yöneltmek için kullanılır ve bizden birşeyin/olayın nedenini öğrenmek ister
 • Why are you sad?- Niçin üzgünsün?
 • Why didn`t you go to school today? – Bugün niçin okula gitmedin?
How-Nasil
Bize bir seyin yonunu veya duygularimizi sormak icin kullanilir ve bizden bir seyin yonu hakkinda bilgi vermemizi veya duygularimizi /hislerimizi belirtmemizi bekler
 • How did your test go?- Sınavın nasıl geçti?
 • How are you?- Nasılsın?
 • How do you find my new skirt?- Yeni eteğimi nasıl buluyorsun?

Yapısı

Wh/W questions ile soru yöneltmek için Ingilizce tenslerden yada ‘’To be (am, is, are)’’ dan yararlanırız.

WH + tense + özne + verb

 • Where do you work?-Nerede çalışıyorsun?
 • When did you wake up?- Ne zaman uyandın?
 • How have you come here?- Buraya nasıl geldin?

WH + be + özne

 • Where are you from?-Nerelisiniz?
 • Who is that boy?- Şu oğlan çocuğu kimdir?
 • When is your English class?- İngilizce sınıfın ne zaman?
 • How is your brother?-Erkek kardeşin nasıldır?

Yes / No questions – Yes/ No cevabı içeren sorular
Bizden Evet/Hayır cevabı isteyen sorulara ingilizcede Closed questions-Kapalı üçlü sorular denir. Bunun nedeni sorulan sorula ancak Olumlu olarak Evet yada olumsuz olarak Hayır şeklinde cevap vermemizdir.

Yes/ No lu sorular daima Be,Do, Have ve Modals ile başlar
Be/ Do / Have + özne + isim
Modals + özne + verb

Örnek cümleler

Be ( Am, is ,are) kullanılarak sorulan sorular

 • Soru: Am I your  friend?- Ben senin arkadaşınmıyım?
 • Cevap: Yes / Yes you are ? Yes, You are my friend – Evet/ Evet ,öylesin ? Evet, sen benim arkadaşımsın
 • Soru: Is Meriç , Ayşe`s husband?- Meriç Ayşenin kocasımıdır?
 •  Cevap: Yes / Yes, he is / Yes, Meriç iş Ayşe`s huşband – Evet/ Evet, öyle / Evet Meriç Ayşenin kocasıdır?
 •  Soru: Are they workers?- Onlar işçimidirler?
 • Cevap: No / No they aren`t / No, They are not workers- Hayır/ Hayır değildirler/ Hayır onlar işçi değildirler

Do/ Does Kullanılarak sorulan sorular

 • Do you smoke ?- Sigara içermisin?
 • + Yes/ Yes, I do – Evet/ Evet içerim
 • – No/ No, I don`t – Hayır/ Hayır içmem
 • Does Selmin work?- Selmin çalışıyormu?
 • +Yes / Yes, She does – Evet/ Evet çalışıyor
 • – No/ No, She doesn`t – Hayır/ Hayır çalışmıyor

Have / Has Kullanılarak sorulan sorular

 • Have you got any sister?- Hiç kızkardeşin varmı?
 • + Yes/ Yes, I do – Evet/ Evet var
 • +No / No, I haven`t  got any sister – Hayır/ Hayır, hiç kız kardeşim yok
 • Has your father got a car?- Babanın otomobili varmı?
 • +Yes / Yes he does – Evet/ Evet var
 • -No/ No, He hasn`t got a car – Hayır / Hayır bir arabası yok

Modals kullanılarak sorulan ve yes/no cevabı içeren sorular

 • Can I help you?- Size yardımcı olabilirmiyim?
 • +Yes / Yes, You can – Evet/ Evet, olabilirsiniz
 • -No/ No, You can`t – Hayır/ Hayır, olamazsınız
 • Can you swim?- Yüzebilirmisin?
 • +Yes / Yes I can – Evet/ Evet, yüzebilirim
 • – No/ No, I can`t – Hayır / Hayır, Yüzemem
 • Could this be true?- Bu doğru olabilirimi?
 • +Yes/ Yes, it could – Evet/ Evet, olabilir
 • -No/ No, it couldn`t – Hayr/ Hayır, olamaz

Yorum yapın