Sequence words Konu anlatımı ve örnek cümleler

İngilizce yaptığımız şeyleri sıralamak için kullanılan Sequence words (sıralama kelimeleri) hakkında bilgi içeren konu anlatımı ve ilgili örnek cümleler.

Sequence words nedir?

Bir olaydan, etkinlikten veya bir şeyden bahsederken , ilgili olay,etkinlik veya ilgili şeyin hangi sırada olageldiğini anlatmak için kullandığımız  ‘’sıralama kelimeleri’’ dir.

Türkçede bir şey anlatırken , ilk önce, birinci, ikinci, sonra, ondan sonra, sonunda, en sonunda gibi sıralama kelimerinden bahsederiz. Bunlara ingilizcede kısaca Sequence words denir.

İngilizcede hangi kelimeler Sequence words olarak adlandırılır?

”First-ilk önce, second-ikinci olarak, then-sonra , after that-bundan sonra, after then-ondan sonra,finally-en sonunda” birer sıralama kelimeleridir.

Aşağıda ingilizcede en sık kullanılan Sequence words-sıralama kelimeleri`nin listesi ve cümlenin neresinde kullanıldığı bir tablo halinde verilmiştir.

Cümlenin Başında kullanılanlar Cümlenin ortasında /devamımda kullanılanlar Beklenmedik bir anda gelişen olaylar için kullanılanlar En son cümlede  kullanılanlar
Once upon a time-Bir zamanlar /Evvel zman içinde

One day-Birgün

First-İlk önce

Today,-Bugün

Yesterday-Dün

Next-Sonra
Then-Sonra 

The next day-Ertesi gün

After that-Bundan sonra
After then-Ondan sonra

Later-daha sonra

Later that day-O gün daha sonra

Later that night-O gece daha sonra

Suddenly-Aniden

All of a sudden-Birden bire

But then-Tekrarında

Finally-Sonunda

In the end-
En sonunda

Örnek cümleler

Once upon a time, we lived in Istanbul – Bir zamanlar, biz İstanbulda yaşadık

Once upon a time , I had two cats- Bir zamanlar iki kedim vardı

One day, I will speak very good English-Birgün çok iyi ingilizce konuşacağım

One day, I visited my aunt, then my aunt gave me a lot of candies and I ate them all, but I got a lot of stomach in the end
Birgün teyzemi ziyaret ettim, sonrasında teyzem bana çok şeker Verdi ve ben hepsini yedim , ame en sonunda karnım ağrıdı.

Today, I woke up at 7  O`clock, then I washed my face , after that I had my breakfast. Finally, I went to school at 08:30
Bugün saat 7 de kalktım, sonra yüzümü yıkadim , bundan sonra kahvaltımı ettim. Sonunda saat 08:30 da okula gittim.

Yesterday, Fatma came to us, then we studied together , after then we went out but suddenly it began to rain. In the end , We returned to home
Dün, Fatma bize geldi, sonra beraber ders çalıştık, ondan sonra dışarı çıktık, ama birdenbire yağmur yağmaya başladı. En sonunda eve geri döndük.

First, I failed my English test. After then ,I studied so hard I passed it with 9
İlk önce İngilizce sınavından kaldım. Ondan sonra öyle sıkı çalıştımki 9 aldım.

Today, I will visit my grandmother,next we will have a lunch together.
-Bugün ninemi ziyaret edeceğim , sonra beraber öğle yemeği yiyeceğiz

Yesterday , I slept over, later I went to school very late. Finally, I missed my mathematic test
-Dün uyuya kaldım, okula geç gittim. Sonunda matematik sınavını kaçırdım.

Last Sunday, We went to zoo and later  to lunapark
Geçen Pazar, hayvanadat bahçesine gittik, daha sonrada lunaparka.

ingilizce sequence words

Yorum yapın