İngilizce Koyun tanıtımı -İngilizce Koyunun özellikleri

İngilizce Koyunlar hakkında bilgi koyunun tanıtımı koyunların özellikleri koyun hakkında İngilizce tanıtım yazısı konu anlatımı.
Sheep are domestic farm animals. Their body have thick coat of wool . They have four legs, each leg has two toes. The names of female sheep is Ewe and name of the male is Ram. The name of baby sheep is lamb.

Rams, the male sheep  have curved horns, but not all the rams have horns. Females usually  haven`t got horns. But some female species may also have horns. Sheep have two short ears.

Ewes , usually weight between 45 to 100 kilograms and Rams between 45 to 160 kilograms. Mature sheep have 32 teeth like human.

Sheep have a field of vision of around 300 degrees, so they can  see behind themselves without turning their head.

Sheep are herbivores. They eat vegetation such as grass.

They usually live about seven years. Some live longer. They look like goats , but they are different, because goats have got beards and goats don`t have wools their body.

Sheep have very good memories. They can remember at least 50 individual sheep and humans for years.

Human raise sheep for their meat, wool and milk.

There are over 1 billion sheep in the world. China has the largest number of sheep in the world.

Not: Koyunun ingilizce tekil ve çoğul hali aynıdır! Tekil ve çoğul hali ”Sheep” dir.

Koyunlar evcil çiftlik hayvanlarıdırlar. Vücutları kalın bir yün tabakasından oluşur. Her ayağında iki parmağı olan dört tane ayakları vardır. Dişilerine koyun erkeklerine koç denir. Yavru koyunların ismi ise kuzu dur.

Koçların, yani erkek koyunların boynuzları vardır, ama bütün koçlar boynuzlu değildir. Dişilerin genellikle boynuzu yoktur. Buna karşın bazı dişi koyun türlerinin boynuzları vardır. Koyunların kısa kulakları vardır.

Dişi koyunlar genellikle 45-100 kilo ,koçlar ise 45-60 kilo ağır lığındadırlar. Olgun koyunların insanlar gibi 32 dişi vardır.

Koyunların 360 dere görüşleri vardır, bu şekilde kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler.

Koyunlar otoburdurlar. Ot yerler.

Yaklaşık olarak yedi yıl yaşarlar. Bazıları daha uzun. Keçilere benzerler ama farklıdırlar, çünkü keçilerin sakalları vardır ve vücutları yünle kaplı değildir.

Koyunların çok iyi hafızası vardır. 50 tekil koyunu ve insanları yıllarca hatırlayabilirler.

İnsanlar, eti, yünü ve sütü için koyun yetiştirirler.

Dünyada 1 milyardan fazla koyun vordir. Çin dünyadaki en çok koyuna sahipdir.

İngilizce Koyun tanıtımı -İngilizce Koyunun özellikleri