İngilizce Tavuk tanıtımı -İngilizce Tavuğun özellikleri

 

 

İngilizce Tavuklar hakkında bilgi tavuğun tanıtımı tavukların  özellikleri tavuk hakkında İngilizce tanıtım yazısı konu anlatımı.

Chickens are domestic or farm birds. They can be in various colors like black, white, red or barred. They have two feet like all other birds. They have four fingers on their each foot, three at front and one at the back. Chickens can`t fly , therefore they walk all the day in the garden.
Tavuklar evcil çiftlik kuşlarıdır. Farklı  renklerde olabilirler, siyah, beyaz, veya çilli. Diğer kuşlar gibi iki yakları vardır. Üçü önde bir arkada olmak üzere her ayağında 4 parmağı vardır. Tavuklar uçamazlar. Bu yüzden bütün gün bahçede gezinirler.
A chicken has a comb on the head. The male has a larger comb than female. The name of male chicken is Rooster and the name of the female is hen.    
Bir tavuğun başında ibiği vardır. Erkekğin dişiden  daha büyük bir ibiği vardır. Erkek tavuğun  ismi Horoz, Dişisinin  ise tavuktur.
Chickens  live about 10 to 15 years. The male is larger and has more bright color than the female. This is common feature in birds. The males show off their colorful feathers to attract the females.
Tavuklar yaklaşık 10-15 yıl yaşarlar. Erkekler biraz daha büyük gövdeli ve daha parlak renkde olurlar. Bu bütün kuşlarda ortak bir özellikdir. Erkekler dışileri cazibe etmek için renkli tüylerini gösterirler.
The female is usually ready to lay her first eggs when she is around six months old.
Dişiler genellikle  altı aylık olduğunda yumurtlamaya hazırdırlar.

 

The morning call we hear on the farm every morning is actually the rooster. It  crows “cock-a-doodle-doo”. The female chicken is a hen and she goes “cluck-cluck”. The babies are chicks and they go “chick-chick”.
Sabahları çiftliklerde duyduğumuz ses aslinda horozdur. Üüü-üürü diye öter. Dişi olanı tavuk ise guk-guk diye öter. Bebekler civcivlerdir ve cik-cik  diye öter.
Chickens eat almost everything. They eat worms, insects, seeds, grains, fruits, vegetables and many other foods.
Tavuklar hemen hemen herşeyi yerler. Solucanlar, böcekler, tahıl, meyve, sebze ve bir çok daha farklı şeyler yerler. 
Animals like the snakes,  owls,  foxes and weasels prey on chickens.
Yılanlar, baykuş, tilki, gelincik gibi hayvanlar tavuklara saldırırlar.
There are approximatelty 175 varieties of chickens. They live almost anywhere and in any climate in the world.
Yaklaşık olarak 175 çeşit tavuk türü vardır. Dünyada hemen hemen her yerde ve iklimde yaşarlar.
The hen does not need a rooster to lay eggs, but the eggs will not hatch if the hen doesn`t mate with a rooster. Chicken eggs come in different colors like white and  brown. Most chickens will not lay eggs in cold weather. They will lay eggs again if  it gets warmer again.
Tavuğun yumurtlaması için horoza ihtiyacı yoktur, ama tavuk horz ile çiftleşmezse yumurtadan civciv çıkmaz.  Tavuklar farklı renkerde yumurtlarlar beyaz ve kahverengi gibi.  Bir çok tavuk soğuk hava da yumurtlamaz. Havalar ısındığında  tekrar yumurtlarlar.

 

A hen lays an average of 300 eggs per year.
Bir tavuk yılda yaklaşık 300 yumurta verir.
İngilizce Tavuk tanıtımı -İngilizce Tavuğun özellikleri

“İngilizce Tavuk tanıtımı -İngilizce Tavuğun özellikleri” üzerine bir yorum

Yorumlar kapalı.